TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ

28/06/2021

Chiều 25/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai Bộ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Tham gia lễ ký kết còn có các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc hai Bộ, đại diện một số doanh nghiệp.

Lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ NN-PTNT và Bộ KHCN

Thực hiện Chiến lược, chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, Bộ NN-PTNT và Bộ KH-CN đã Ký kết Chương trình phối hợp, xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH-CN, các chương trình KH-CN đặc thù phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà khoa học, sự vào cuộc của các địa phương, doanh nghiệp, khoa học và công nghệ của ngành đã đổi mới và đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nâng cao giá trị, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao sản năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 4.0 trong sản xuất, hệ thống nhà màng, nhà kính, nhà lưới kết hợp với ứng dụng công nghệ số để điều khiển tự động hoặc bán tự động; ứng dụng BigData, IoT, AI trong việc quản lý, và chăm sóc cây trôgj, vật nuôi, tưới tiên tiến tiết kiệm nước.

Có thể nói, giá trị tạo ra từ ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu,… thì việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ của các viện, trường, doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết; từng bước thu hẹp khoảng cách và kiến thức, năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nông nghiệp.

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt cho biết lễ ký kết ngày hôm nay sẽ khẳng định sự phối hợp hoạt động giữa hai Bộ ngày càng bền vững hơn, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và phát triển của ngành NN-PTNT nói riêng. Đây là nội dung mà hai Bộ có thể tiếp tục đồng hành cùng xây dựng các nội dung phối hợp triển khai cụ thể trong thời gian tới. Sự thống nhất chủ trương, định hướng của hai Bộ là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan kỳ vọng việc hợp tác giữa 2 bộ sẽ đưa được công tác nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp lên một tầm cao mới. Cho rằng công nghệ đang phát triển từng giờ, từng ngày, người đứng đầu ngành nông nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thêm những tư duy mới, mô hình mới, ý tưởng mới để tạo ra “làn gió mát”, năng lượng cho đội ngũ nghiên cứu khoa học của Bộ NN-PTNT nói riêng và những nhà khoa học nói chung.

Hai Bộ thống nhất cao trong giai đoạn 2021-2030 cần ưu tiên thực hiện hiệu quả các Chương trình KH-CN cấp quốc gia, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi thế của địa phương. Đồng thời, hai Bộ sẽ phối hợp xây dựng một số cụm nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia, một số Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ, tập trung cho một số ngành hàng, sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến sâu, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Việc ký kết và triển khai Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2030 thể hiện ý chí chính trị và quyết tâm cao của Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan và Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt, tiếp tục khẳng định nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là khâu then chốt tạo sự đột phá, góp phần thực hiện thành công Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo mard.gov.vn