TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Trung tâm Phòng tránh thiên tai Châu Á

05/04/2017

Ngày 11/1/2017,  tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Trung tâm Phòng tránh thiên tai Châu Á (ADPC) và Chương trình Servir Mekong.

Tham dự lễ ký kết có TS. Hans Guttman - Giám đốc điều hành ADPC, TS. David Ganz - Giám đốc Chương trình Servir Mekong. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện, PGS.TS Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện, TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, và đại diện các Ban chức năng, các Viện và Trung tâm thành viên (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường, Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển).

Biên bản ghi nhớ đã chính thức hóa kết quả của quá trình hợp tác trong suốt năm 2016 giữa cán bộ của Viện KHTLVN với các nghiên cứu viên của chương trình SERVIR Mekong và định hướng cho hợp tác lâu dài giữa Viện và Trung tâm Phòng tránh thiên tai Châu Á. Nội dung chính của biên bản ghi nhớ bao gồm các điểm chính như:

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: Tổ chức hợp tác phát triển với ADPC các bộ công cụ quan trắc, dự báo hạn, lũ và kiểm đếm nguồn nước, vận hành và an toàn đập dựa trên các dữ liệu viễn thám được cung cấp từ NASA cho chương trình SERVIR Mekong; Cùng với các nhà khoa học của ADPC hiệu chỉnh các mô hình với điều kiện thực tế của Việt Nam, đồng thời chia sẻ các bộ dữ liệu hiệu chỉnh, kiểm định công cụ; Tiếp nhận các bộ công cụ phát triển với ADPC, SERVIR Mekong và hỗ trợ cho các cơ quan của Bộ, ngành và địa phương để có thể sử dụng rộng rãi bộ công cụ này; Tích hợp các bộ công cụ vào trong các chương trình đạo tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ của Viện.

Về phía tổ chức ADPC: Cung cấp hỗ trợ các hoạt động xây dựng năng lực cho các cán bộ của Viện để cũng phát triển các bộ công cụ và phổ biến các bộ công cụ sử dụng dữ liệu viễn thám; Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các yêu cầu về nghiên cứu và quản lý từ phía Viện KHTL VN; Cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các mô hình thí điểm kiểm định các bộ công cụ phát triển bởi VAWR và ADPC tại một số tỉnh và lưu vực sông của Việt Nam; Cung cấp hỗ trợ và tìm nguồn hỗ trợ để lồng ghép các công cụ phát triển vào trong các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại VAWR; Cùng các cán bộ của VAWR đánh giá nhu cầu và phát triển thêm các ứng dụng sử dụng dữ liệu Viễn Thám trong tương lai.

 

Kết thúc buổi ký kết, ông Hans Gutman cam kết sẽ hỗ trợ Viện KHTLVN trong thời gian tới theo đúng tinh thần của biên bản ghi nhớ. Ông Nguyễn Vũ Việt cảm ơn sự hợp tác của ADPC và mong rằng trong năm 2017 Viện và ADPC có thể có thêm nhiều hoạt động hợp tác đóng góp vào việc quản lý tài nguyên và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Đức Trinh

Ý kiến góp ý: