TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Phạm Trung

24/01/2022
Ngày 21 tháng 01 năm 2022 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS PHẠM TRUNG với tên đề tài: "Nghiên cứu diễn biến hình thái vùng ven biển Nam Trung Bộ trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu”; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02

Buổi Lễ bảo vệ luận án dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings.

Luận án của NCS dưới sự hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Công Vấn; TS. Trần Thu Tâm.

Tham dự buổi Lễ bảo vệ luận án có các đại biểu gồm:

- Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện theo Quyết định số 505/QĐ-VKHTLVN ngày 18/11/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do GS.TS. Trần Đình Hòa - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: GS.TS. Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện; PGS.TS. Phạm Hồng Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành chính phụ trách công tác đào tạo sau đại học.

- Đại diện Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, có PGS. TS Trần Bá Hoằng -  Viện trưởng Viện KHTL miền Nam, Lãnh đạo Phòng Tổ chức Hành chính.

- Đến dự có 2 thầy hướng dẫn của NCS, đại diện thường trực Hội đồng Khoa học Viện, các cán bộ chủ chốt của Viện, cán bộ khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện; gia đình và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh PHẠM TRUNG.

Một số thông tin khoa học chính của luận án:

1. Ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và những đề nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu của luận án.

1.1. Ý nghĩa khoa học của luận án :

Luận án đã xây dựng phương pháp xác định và xu hướng biến đổi các thành phần của thông lượng năng lượng (công suất sóng) theo 2 phương tiếp tuyến (Pt) và pháp tuyến (Pn) tại đường xây dựng bản đồ năng lượng sóng trong quá trình NBD theo các kịch bản BĐKH có ý nghĩa khoa học. Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung thêm về lý luận, lý thuyết cho hệ thống phương pháp luận trong nghiên cứu tương tác Sóng – Bờ vùng ven biển nói chung và vùng bờ, bãi biển Nam Trung Bộ nói riêng.

1.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận án :

Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào việc định hướng bố trí công trình bảo vệ bờ biển, dự báo diễn biến xói lở - bồi tụ ở các khu vực ven biển.

1.3. Những đề nghị sử dụng:

Đề nghị sử dụng kết quả của luận án làm tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, quản lý thiên tai và định hướng các giải pháp ổn định và bảo vệ khu vực ven biển Nam Trung Bộ.

2. Những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án.

Luận án đã xây dựng được phương pháp xác định các thành phần dòng năng lượng sóng dọc bờ và vuông góc bờ biển đặc trưng cho tác động của sóng biển đối với đường bờ, từ đó xây dựng được bản đồ phân bố các đại lượng nêu trên dọc theo tuyến “đường cơ sở” dải ven biển Nam Trung Bộ. Dựa trên cơ sở biểu đồ phân bố này tác giả của luận án đã kết hợp phân tích gradient của dòng năng lượng sóng theo không gian và thời gian nhằm xác định các khu vực có nguy cơ biến đổi hình thái (bồi & xói) vùng ven biển.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng để phục vụ cho công tác quản lý xói lở ven biển khu vực nghiên cứu. Luận án có 2 đóng góp mới:

1) Xây dựng phương pháp xác định và xu hướng biến đổi các thành phần của thông lượng năng lượng (công suất sóng) theo 2 phương tiếp tuyến (Pt) và pháp tuyến (Pn) tại đường xây dựng bản đồ năng lượng sóng trong quá trình NBD theo các kịch bản BĐKH.

2) Đề xuất định hướng giải pháp bố trí không gian công trình bảo vệ bờ biển, ứng dụng thử nghiệm tại bờ biển LaGi (tỉnh Bình Thuận).

3. Cơ sở khoa học, độ tin cậy của những luận điểm và những kết luận nêu trong luận án.

+ Luận án sử dụng các phương pháp : Phân tích thống kê, phân tích toán học ; Phương pháp điều tra thực địa, khảo sát hiện trường ; Mô hình toán là các phương pháp truyền thống và hiện đại, phù hợp đối với các nội dung nghiên cứu.

+ Các luận điểm nêu trong luận án dựa trên cơ sở số liệu thu thập và kết quả tính toán của luận án là rõ ràng, có cơ sở khoa học, và có độ tin cậy.

+ Các kết luận của luận án phù hợp với các nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: 7/7 phiếu tán thành (100%) công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh PHẠM TRUNG.

Luận án của nghiên cứu sinh đáp ứng được các yêu cầu đối với luận án tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Mã số: 9580202.

Hội đồng đánh giá luận án đã nhất trí đề nghị Cơ sở đào tạo sau đại học - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm thủ tục đề nghị công nhận học vị tiến sỹ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh PHẠM TRUNG theo quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án:

Theo siwrr.org.vn

Ý kiến góp ý: