TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Minh Ngọc

29/09/2022

Sáng ngày 28/9/2022, Cơ sở Đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Họp hội đồng đánh giá luận án TSKT cấp Viện cho NCS. Nguyễn Minh Ngọc với Đề tài “Nghiên cứu đặc trưng hình học của nước nhảy đáy trong lòng dẫn lăng trụ mặt cắt ngang hình thang”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 09-58-02-02.

Tham dự buổi họp về phía cơ sở đào tạo của Viện có GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện - Thủ trưởng Cơ sở đào tạo; GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện phụ trách nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ; Lãnh đạo Ban Tổ chức Hành chính; Cán bộ khoa học trong và ngoài Viện; đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của NCS

Ngoài ra, còn có Bà Nguyễn Phương Nga - Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đại diện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Thay mặt Đơn vị quản lý nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sỹ, PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho Luận án Tiến sỹ của NCS. Nguyễn Minh Ngọc của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Đình Hòa, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Minh Ngọc.

Nước nhảy là một hiện tượng thuỷ lực của dòng chảy hở, hiện tượng này có rất nhiều áp dụng, tiêu biểu như tiêu năng dòng chảy sau công trình, xáo trộn khí vào nước… Hầu hết các nghiên cứu nước nhảy được thực hiện trên kênh hình chữ nhật. Trong khi đó, các nghiên cứu về nước nhảy trong kênh hình thang cân còn tương đối ít, hệ thống công thức chưa được đầy đủ. Trong thực tế, công trình tiêu năng có mặt cắt ngang hình thang vẫn thường được sử dụng, nhưng còn hạn chế về công cụ tính toán và chưa đảm bảo độ chính xác khi áp dụng.

Do vậy, NCS. Nguyễn Minh Ngọc đã lựa chọn đề tài luận án “Nghiên cứu đặc trưng hình học của nước nhảy đáy trong kênh lăng trụ mặt cắt ngang hình thang” và khẳng định Luận án có nhiều ý nghĩa khoa học và là cơ sở cho tính toán thiết kế công trình có áp dụng nước nhảy.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án đó là nghiên cứu xây dựng các công thức xác định các đặc trưng hình học của nước nhảy trong kênh hở (gồm có độ sâu phân giới, độ sâu khu xoáy và chiều dài khu xoáy).

Qua quá trình triển khai nghiên cứu, Luận án đã đạt được một số kết quả chính như: Tổng quan được các kết quả nghiên cứu về nước nhảy kênh chữ nhật và kênh hình thang; Đề xuất công thức xác độ sâu phân giới mới; Giải hệ phương trình Navier-Stokes, đã xác định được phương trình (3.36) về độ sâu sau khu xoáy (yr) và tỷ lệ hệ số động lượng (k); Nghiên cứu thực nghiệm cho nước nhảy trong kênh hình thang cân, đáy bằng, mái dốc m = 1; Xây dựng quy trình sử dụng các công thức đề xuất về xác định các đặc trưng hình học của nước nhảy trên kênh hình và áp dụng cho một công trình thực tế.

Một số đóng góp mới của luận án có thể kể đến là (1) Giải hệ phương trình vi phân Navier-Stokes, xác định được công thức tổng quát (3.36) về độ sâu dòng chảy sau khu xoáy và công thức (3.27) về tỷ lệ hệ số động lượng (k) trong nghiên cứu nước nhảy. (2) Xác định công thức về quy luật biến đổi chiều dài dòng chảy (3.40) theo phương trình năng lượng. (3) Nghiên cứu nước nhảy trong kênh hình thang cân, đáy bằng có mái dốc m = 1, xác định được các đặc trưng sau:  Xác định được k = 0,92. Bảng 3.9, hình 3.5 và công thức thực nghiệm (3.39) về xác định độ sâu sau khu xoáy; Xác định được công thức bán thực nghiệm (3.50) và công thức thực nghiệm (3.53) về tính chiều dài khu xoáy của nước nhảy.

GS.TS. Trần Đình Hòa - Chủ tịch Hội đồng đọc Nghị quyết của Hội đồng

Sau khi nghe nhận xét và nghe các ý kiến của các thành viên phản biện, các thành viên trong Hội đồng; các ý kiến của các  các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các cơ quan, tổ chức ngoài Viện, Hội đồng đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả 6/6 thành viên tán thành trong đó có 02 phiếu xuất sắc, Hội đồng đề nghị Cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận và cấp bằng TSKT cho NCS. Nguyễn Minh Ngọc sau khi đã chỉnh sửa luận án  theo yêu cầu của Hội đồng.

Hội đồng đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết.

Phát biểu tại buổi họp, GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện - Thủ trưởng Cơ sở đào tạo đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, sự đam mê theo đuổi vấn đề nghiên cứu của NCS. Nguyễn Minh Ngọc từ khi còn là một sinh viên ngồi trên giảng đường đại học.

GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị NCS. Nguyễn Minh Ngọc sau khi trở thành Tiến sĩ sẽ tiếp tục có nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn và phấn đấu trở thành chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời chúc mừng các thầy giáo hướng dẫn cho NCS. Nguyễn Minh Ngọc. Các thầy giáo hướng dẫn đã phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, cho NCS trong cả chặng đường NCS. Nguyễn Minh Ngọc thực hiện đề tài luận án.

GS.TS. Trần Đình Hòa cũng gửi lời chúc mừng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - cơ quan quản lý của NCS. Nguyễn Minh Ngọc đã bổ sung thêm 01 TS để hỗ trợ trong công tác đào tạo, nghiên cứu của Trường và mong muốn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và NCS. Nguyễn Minh Ngọc sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác với VIện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các vấn đề chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của 02 đơn vị.

GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời chúc mừng đến gia đình, người thân, dòng tộc của NCS - những người đã luôn luôn đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống cũng như trong quá trình NCS. Nguyễn Minh Ngọc thực hiện luận án. NCS. Nguyễn Minh Ngọc là một tấm gương sáng để cho các thế hệ trẻ trong gia đình, dòng tộc noi gương và phấn đấu.

Thay mặt cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời cảm ơn các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá, đưa ra rất nhiều ý kiến có giá trị giúp cho NCS. Nguyễn Minh Ngọc có thể nhận diện rõ hơn trong vấn đề nghiên cứu của mình. Đồng thời gửi lời cảm ơn cảm ơn các đại biểu có mặt tại buổi bảo vệ đã động viên, tạo động lực cho NCS. Nguyễn Minh Ngọc và Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất của mình.

Ý kiến góp ý: