TextBody

, 01/12/2023

Huy chương 2

Làm việc với Đoàn Thanh tra về công tác thi đua khen thưởng.

24/10/2023

Sáng 23/10/2023, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn Thanh tra về công tác thi đua khen thưởng.

Tham dự buổi họp về phía Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua khen thưởng TW có Ông Bùi Quang Đức - Phó Trưởng Đoàn Thanh tra và các thành viên trong Đoàn; Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Ông Nguyễn Song Thao - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các cán bộ thuộc Vụ.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng - Phó Giám đốc Viện; Trưởng Ban của 03 Ban tham mưu; lãnh đạo và các chuyên viên của Ban Tổ chức Hành chính phụ trách về công tác thi đua khen thưởng; Lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị trực thuộc Viện.

Buổi họp được tổ chức trực tuyến tại 04 điểm cầu (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Kỹ thuật Biển).

Thay mặt Đoàn Thanh tra, Đồng chí Bùi Quang Đức - Phó Trưởng Đoàn Thanh tra phát biểu và cho biết Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị thứ 9 trong năm 2023 Đoàn Thanh tra kiểm tra và nội dung của buổi kiểm tra là kiểm tra, đánh giá, rà soát về công tác thi đua khen thưởng và việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng từ đó nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục.

GS.TS. Trần Đình Hòa- Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện đã giới thiệu khái quát về Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và cho biết từ năm 1959 cho đến nay Viện đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của Viện được ứng dụng vào thực tế như nâng cấp, khôi phục hệ thống thủy nông ở miền Bắc, cải tạo đồng ruộng, thau chua, rửa mặn ở ĐBSCL sau khi thống nhất đất nước, v,v..; góp phần phòng chống xói lở, bảo vệ bờ sông, bờ biển, giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, hiện đại hoá quản lý, vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi, thuỷ điện và thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng chính sách phục vụ quản lý điều hành của ngành… Các đóng góp của Viện đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương ghi nhận, đánh giá cao với nhiều giải thưởng, bằng khen như Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương lao động, Huân chương Độc lập, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… và có nhiều tập thể, cá nhân các nhà khoa học của Viện đã đạt được nhiều giải thưởng khoa học công nghệ điển hình là giải thưởng Hồ Chí Minh.

Thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và cán bộ viên chức, người lao động của Viện, GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện đã gửi lời cảm ơn những ghi nhận sự đóng góp của Viện và cán bộ khoa học Viện của các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng từ Trung ương đến Bộ, ngành. GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ghi nhận; hướng dẫn những thủ tục, quy trình để công tác thi đua khen thưởng của Viện ngày một hoàn thiện hơn.

Sau khi nghe PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng - Phó Giám đốc Viện báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và kiểm tra trực tiếp các hồ sơ về thi đua khen thưởng của Viện, các hồ sơ liên quan khác. Thay mặt Đoàn công tác, Đồng chí Bùi Quang Đức - Phó Trưởng Đoàn Thanh tra đã phát biểu và đánh giá cao Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện đã quan tâm lãnh đạo công tác thi đua khen thưởng; đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu triển khai tổ chức thực hiện các quy định pháp luạt về thi đua khen thưởng như ban hành quy chế, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến; có văn bản hướng dẫn về tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Ngoài ra, Viện đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động; Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ viên chức và người lao động của Viện.

Về công tác thi đua khen thưởng, Viện đã thực hiện theo các quy trình đã quy định, đã xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, đối với công tác kiểm tra giám sát, Đồng chí Bùi Quang Đức cho rằng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị làm tốt nhất công tác này trong 09 đơn vị Đoàn đi kiểm tra đến thời điểm hiện tại.

Tuy vậy, trong quá trình thanh tra, Đồng chí Bùi Quang Đức cũng kiến nghị Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam một số nội dung như rà soát lại quy chế thi đua khen thưởng; Cập nhật các văn bản mới nhất về thi đua khen thưởng; Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Viện để tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định; Rà soát các quyết định công nhận sáng kiến, văn bản đăng ký thi đua, biên bản họp xét của Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến phù hợp với quy định hiện hành; Nghiên cứu thêm Nghị định và các thông tư liên quan về quỹ thi đua khen thưởng.

Thay mặt Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đồng chí Nguyễn Song Thao - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy - Lãnh đạo Viện, các đơn vị trực thuộc Viện đã rất nghiêm túc quán triệt và triển khai những quy định cũng như chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời gửi lời chúc mừng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã được Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua khen thưởng TW đánh giá cao về công tác thi đua khen thưởng trong 09 đơn vị Đoàn Thanh tra kiểm tra đến thời điểm hiện tại. Đồng chí Nguyễn Song Thao đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tiếp thu các kiến nghị của Đoàn Thanh tra tại buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến của Đoàn Thanh tra và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại buổi họp để công tác thi đua khen thưởng của Viện ngày một tốt hơn trong giai đoạn tới.

Ý kiến góp ý: