TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Làm việc với Đoàn nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

09/05/2024

Sáng ngày 8/5/2024, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do Ông Akihiko Nunomura - Chuyên gia về giải pháp phòng chống lũ làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc về phía JCA còn có Ông Tomohiro Umeki - chuyên gia Phân tích rủi ro - Phó Đoàn; các chuyên gia thuộc nhóm phân tích rủi ro lũ lụt, nhóm xây dựng IFMP, nhóm xây dựng cơ chế thực hiện và các điều phối viên của Dự án. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Về phía Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc viện, đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học Sông Biển, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế và đại diện Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi.

Đoàn nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Mục đích của Đoàn nghiên cứu nhằm tham vấn phục vụ triển khai dự án “Hợp tác kỹ thuật để quy hoạch phát triển về Phục hồi sau lũ lụt và Xây dựng Quy hoạch tổng thể về phòng, chống thiên tai ở miền Trung Việt Nam”.

Dự án nhằm tăng cường đầu tư phòng chống thiên tai từ chính phủ Việt Nam và giải quyết các rủi ro lũ lụt triệt để bằng cách tiến hành phân tích, đánh giá rủi ro lũ lụt, xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp (IFMP) và Xây dựng cơ chế thực hiện các giải pháp kiểm soát lũ lụt dựa trên IFMP tại các khu vực mục tiêu ở miền Trung Việt Nam với khu vực nghiên cứu là lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng.

Đầu ra dự án là Đánh giá hiểm hoạ/rủi ro lũ lụt tại các lưu vực mục tiêu, Thiết lập IFMP nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai tại các lưu vực mục tiêu, Xây dựng cơ chế thực hiện các giải pháp kiểm soát lũ lụt dựa trên IFMP.

Dự án bao gồm 03 giai đoạn: Điều tra cơ bản lưu vực mục tiêu và cung cấp, lắp đặt các thiết bị cần thiết (thiết bị quan trắc thuỷ văn, thiết bị quan trắc/giám sát thiên tai); Đánh giá hiểm hoạ/rủi ro lũ lụt và xây dựng IFMP trong lưu vực mục tiêu; Thiết lập cơ chế hợp tác giữa các bên liên quan để thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống lũ lụt.

GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trao đổi với Đoàn nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) về các vấn đề liên quan đến lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và cho biết Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ và hợp tác với Đoàn nghiên cứu trong việc thực hiện triển khai dự án

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Đoàn nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cùng nhau trao đổi về các vấn đề liên quân đến tần suất thiết kế lũ của các con sông chính của Việt Nam, vấn đề trong kiểm soát lũ ở lưu vực Vu Gia - Thu Bồn; tình hình thực tế và các vấn đề về vận hành tích hợp các đập thủy điện hiện có ở lưu vực Vu Gia - Thu Bồn; nhu cầu dự báo lũ cho các đập thủy điện hiện có; ý tưởng mở rộng cửa sông Thu Bồn để kiểm soát lũ.

Ý kiến góp ý: