TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Làm việc với Đoàn công tác của WB

14/12/2016

Cuối tuần vừa qua, Phó Giám đốc Viện PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong  đã có buổi tiếp và làm việc với Bà Natalia Limones Rodriguez và Ông Gustavo E. Diaz - chuyên gia tài nguyên nước thuộc Ngân hàng Thế giới (WB).

Tham dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới còn có đại diện Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi và Ban Kế hoạch Tổng hợp.


Tại buổi làm việc, Bà Natalia Limones Rodriguez của WB đã giới thiệu vắn tắt các nội dung cơ bản của dự án “Hỗ trợ kỹ thuật ngành nước tỉnh Ninh Thuận”, nhiệm vụ cũng như mong muốn của phía Ngân hàng thế giới trong quá trình hợp tác.

WB đã xác định các vấn đề về quản lý nguồn nước của tỉnh Ninh Thuận, trong đó đặc biệt là thiếu các thông tin về thủy văn của các hệ thống sông và hệ thống tưới của tỉnh dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống tưới trong điều kiện khô hạn và biến đổi khí hậu.

Đoàn hỗ trợ kỹ thuật từ WB cho tỉnh Ninh Thuận lần này sẽ củng cố hệ thống quan trắc nguồn nước, lựa chọn và thiết kế các hệ thống các trạm thủy văn cho tỉnh. Trong đó dự kiến có từ 30-50 điểm đo lưu lượng, mực nước trên hệ thống sông và kênh tưới của tỉnh, tích hợp thông tin đo đạc bằng hệ thống cảm biến sẽ được truyền trực tiếp về hệ thống thông tin tài nguyên nước của tỉnh từ đó hỗ trợ công tác nghiên cứu, quản lý và vận hành hệ thống tài nguyên nước của tỉnh; đo đạc tất cả dữ liệu liên quan đến lượng nước đến và lượng nước tiêu thụ; phân tích kinh tế tài chính sử dụng nước ở trong lưu vực tỉnh Ninh Thuận; xây dựng phần mềm phân tích hệ thống nước ở tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả của nghiên cứu này không chỉ giúp đỡ cho tỉnh ứng phó về vấn đề hạn hán mà còn ứng phó về vấn đề lũ lụt. Do vậy, WB hy vọng sẽ có được bộ số liệu cơ bản, đầy đủ các thông tin cả quá khứ lẫn tương lai để giúp tỉnh đưa ra quyết định đúng đắn cho việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành thủy lợi cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đại diện WB đề nghị VAWR hỗ trợ hợp tác về các cán bộ nghiên cứu liên quan đến thiết kế hệ thống đo đạc thủy văn, công nghệ thông tin, phân tích hệ thống thông tin tài nguyên nước, kinh tế nông nghiệp.

Thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã giới thiệu sơ lược về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các lĩnh vực hoạt động của Viện; các nghiên cứu của Viện đã và đang triển khai ở tỉnh cũng như trao đổi về các chuyên gia đáp ứng theo yêu cầu của Đoàn và mong muốn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong quá trình hợp tác nhằm đạt được hiệu quả cao nhất của Dự án.

Đức Trinh 

Ý kiến góp ý: