TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước (nhỏ giọt, phun mưa) cho các vùng khan hiếm nước ở Việt Nam

08/05/2021

Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước (nhỏ giọt, phun mưa) cho các vùng khan hiếm nước ở Việt Nam - Water Saving Irrigation Technique (drip, sprinkler) for scarce regions in Vietnam

Đưa kỹ thuật tưới tiết kiệm nước vào thực tế sản xuất nông nghiệp ngoài việc tiết kiệm nước tưới, công sức, năng lượng, nguyên vật liệu, tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm... còn góp phần phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn miền núi, vùng khô hạn nâng cao dần trình độ dân trí, đưa khoa học kỹ thuật tiếp cận với đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi và miền xuôi.

Mô hình tưới phun mưa cho cây cam tại huyện Cái Bè, Tiền Giang

Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước nhìn chung chỉ thích hợp đối với cây trồng cạn, như các loại cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được trồng theo hàng. Kỹ thuật này có thể áp dụng cho mọi vùng khí hậu, trên mọi loại địa hình và thổ nhưỡng khác nhau. Đặc biệt là các vùng thiếu nước, vùng đất dốc, đất cát, sa mạc, vùng đất bị nhiễm mặn...

Mô hình tưới phun mưa cho cây Thanh Long, Bình Thuận

Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Viện đã áp dụng thành công kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho cây công nghiệp (chè, cà phê) tại các huyện Di Linh, Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng và tiến tới mở ra triển vọng áp dụng cho toàn vùng đất dốc Tây Nguyên. Áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho rau quả xuất khẩu tại Tp. Đà Lạt -Lâm Đồng, mô hình tưới nhỏ giọt cho cây Nho ở vùng khan hiếm nước Ninh Thuận, Bình Thuận, tưới nhỏ giọt và phun mưa cho cây Thanh Long – Bình Thuận, tưới cho cây Nhãn trên đất cát ven biển, tưới cho cây Điều ở Hải Lăng, cây Tiêu ở Vĩnh Linh - Quảng Trị....

Tưới nhỏ giọt cho cây Nho lấy lá có lắp đặt thiết bị đo độ ẩm đất, Bình Thuận

Địa chỉ ứng dụng

Các loại cây trồng cạn (cây công nghiệp, rau màu, cây ăn trái) trên các vùng thiếu nước, khô hạn ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

Hệ thống tưới tiết kiệm nước (phun mưa) cho rau màu và cây ăn trái tại xã Chí Công – Tuy Phong – Bình Thuận

Ý kiến góp ý: