TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

02/12/2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tiến hành họp ngày 30/11/2021 để nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ ứng viên; nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên.

Căn cứ kết quả thẩm định, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định, Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo kết quả như sau:

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư

1.1. Tổng số ứng viên chức danh Phó Giáo sư được xét tại Hội đồng: 01 người.

1.2. Số ứng viên đủ điều kiện để bỏ phiếu tín nhiệm: 01 người.

1.3. Số ứng viên không đủ điều kiện để bỏ phiếu tín nhiệm: 0 người.

- Kết quả như sau:

+ Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 01 người.

TT

Họ và tên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi công tác

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên hội đồng có mặt/Tổng số thành viên hội đồng

1

Lê Xuân Quang

PGS

Thủy lợi, Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

9/9/9

+ Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 0 người.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam xin thông báo đến các đơn vị, ứng viên kết quả xét tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 tại Hội đồng.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến về kết quả xét của Hội đồng xin gửi văn bản về Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trước ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổ chức Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. SĐT: 024.3.8522086

 

Ý kiến góp ý: