TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông trong hoạt động của Viện năm 2016 và giai đoạn 2016-2020

19/08/2016
1290/KH-VKHTLVN
Tên văn bản: Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông trong hoạt động của Viện năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
Số, ký hiệu văn bản: 1290/KH-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Giám đốc Nguyễn Vũ Việt
Ngày ban hành: 19/08/2016
Hiệu lực thi hành: 19/08/2016
Trích yếu:

Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông trong hoạt động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2016 và giai đoạn 2016-2020

Văn bản đính kèm 1290_KH-VKHTLVN.pdf

Ý kiến góp ý: