TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Hướng dẫn công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

14/11/2012
1414/HD-VKHTLVN
Tên văn bản: Hướng dẫn công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Số, ký hiệu văn bản: 1414/HD-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Giám đốc Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 14/11/2012
Hiệu lực thi hành: 14/11/2012
Trích yếu:

Hướng dẫn công tác bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Văn bản đính kèm hd 1414_bo nhiem lai.pdf

Ý kiến góp ý: