TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Họp triển khai một số nội dung hợp tác trong lĩnh vực thủy lợi giữa Việt Nam - CHDCND Lào

05/04/2017

Ngày 18/11/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp triển khai một số nội dung hợp tác trong lĩnh vực thủy lợi giữa Việt Nam và CHDCND Lào. Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng đến dự và chỉ đạo tại buổi họp.

Tham dự cuộc họp còn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Ông Nguyễn Văn Tỉnh; đại diện Vụ Quản lý Công trình Thủy lợi và An toàn đập, Vụ Xây dựng cơ bản, Vụ Pháp chế Thanh tra thuộc Tổng cục Thủy lợi; đại diện Ban Quản lý Dự án 1, Ban CPO Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi...

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện, đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Về phía Cục Thủy lợi CHDCND Lào có Ngài Somphone Thanasack - Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi, Ngài Vinvilay Sayaphone - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo sát thiết kế thủy lợi.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng
phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Ý kiến góp ý: