TextBody

, 19/05/2022

Huy chương 2

Họp tổng kết Khối chức năng

27/01/2022

Sáng ngày 26/1/2022, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp tổng kết khối chức năng.

Tham dự buổi họp có GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện; GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện; Lãnh đạo và cán bộ 03 Ban chức năng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch Tổng hợp và Tài chính Kế toán.

Trước đó, Viện đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID cho toàn thể Ban Giám đốc, lãnh đạo và các cán bộ Khối chức năng.

Sau khi nghe lãnh đạo 03 Ban chức năng đã trình bày các nhiệm vụ trọng tâm của từng Ban năm 2022, GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện cho biết năm 2021 là năm thứ 2 của đại dịch COVID, các hoạt động chung của Viện bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Viện đã cố gắng, giữ vững được sự tăng trưởng như năm 2020. Đây là sự cố gắng lớn của Ban Giám đốc Viện, các đơn vị trực thuộc Viện và khối chức năng.

Thay mặt Ban Giám đốc, lãnh đạo 03 Ban chức năng, GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời cảm ơn và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ khối chức năng đã vượt qua khó khăn của đại dịch COVID hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả tốt trong năm 2021 vừa qua.

“Vai trò của khối chức năng rất quan trọng, luôn luôn phải tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên trong Viện, không được xa rời và tạo khoảng cách. Đơn vị thành viên phát triển thì Viện mới phát triển và bền vững. Do vậy, khối chức năng cần phải phối kết hợp, hòa vào những vất vả, khó khăn của các đơn vị”

Để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị các Ban chức năng cần có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn một cách tổng thể và chi tiết; cần giải quyết, triển khai các công việc kịp thời hơn nữa; lãnh đạo và các cán bộ của 03 Ban chức năng cần phối kết hợp chặt chẽ, thực chất và chất lượng hơn trong việc tổ chức thực hiện; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp trong việc rà soát văn bản, các thủ tục hành chính, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Viện; lên kế hoạch lịch trực, an ninh trật tư, phòng chống dịch trong đợt Tết Nhâm dần 2022.

Về kế hoạch triển khai ngay đầu năm 2021, GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị các Ban chức năng phân công công tác, kế hoạch triển khai đầu năm; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong các đơn vị theo sự chỉ đạo của GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện; thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các đơn vị; tổ chức sắp xếp lại khu tăng trưởng xanh ở Ninh Thuận; quy hoạch Hòa Lạc; cơ chế quản lý tài sản trang thiết bị…

Lãnh đạo Ban Tổ chức Hành chính, Ban Kế hoạch Tổng hợp và Ban Tài chính Kế toán trình bày những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022