TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Hợp tác với Nhật Bản về phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ quản lý, vận hành hồ chứa theo thời gian thực phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam

06/10/2014

Dự án "Xây dựng thí điểm và chuyển giao công nghệ quan trắc, dự báo khí tượng và thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa theo thời gian thực, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du" là một trong những dự án nhằm ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, giảm nhẹ hậu quả của thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam hợp tác với Công ty HALEX - Nhật Bản thực hiện nhằm mục đích nâng thời gian dự báo với độ chính xác ngang mức tiên tiến của khu vực để có thể cảnh báo sớm thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Từ ngày 21-24/4/2014. ThS. Nguyễn Quốc Hiệp, Phó giám đốc Trung Tâm công nghệ phần mềm Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã cùng đoàn chuyên gia Nhật Bản đi khảo sát thực địa tại 3 lưu vực sông: Sông Chu, sông Vu Gia Thu Bồn, sông Côn để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lựa chọn lưu vực triển khai dự án thí điểm.

Đoàn công tác đã khảo sát tại lưu vực sông Chu và làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hoá. Tại đây, các bên đã trao đổi về dự án thử nghiệm. Trong buổi làm việc, ThS. Nguyễn Quốc Hiệp đã giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý giám sát tự động hồ chứa Cửa Đạt, Thanh Hóa và một số hồ chứa khác trên cả nước do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về những vấn đề công nghệ mà hiện nay Trung tâm đã giải quyết được cũng như những vấn đề cần hợp tác với Nhật Bản để hoàn thiện sản phẩm. 

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi thăm hồ chứa nước Cửa Đạt thuộc lưu vực sông Chu để giúp các chuyên gia Nhật Bản có những thông tin đầy đủ hơn về hệ thống giám sát, điều khiển đã được triển khai nhằm đưa ra kế hoạch thực hiện dự án một cách hiệu quả. Trong chuyến đi thực tế tại Việt Nam đoàn chuyên gia Nhật Bản đã rất bất ngờ và có những đánh giá cao về hệ thống quản lý giám sát tự động đã và đang được triển khai trên các hồ chứa tại Việt Nam. Đây là một điều kiện hết sức thuận lợi cho sự hợp tác giữa hai bên trong quá trình thực hiện dự án.

 

09/12/2020

Nâng cao hiệu quả quản lý thủy lợi trong khu vực ASEAN

Đây là dự án được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện phối hợp với Hiệp hội tư vấn phát triển nông nghiệp Nhật Bản - với sự tài trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN

18/06/2019

Làm việc với Đoàn công tác KOICA

Ngày 24/12/2018, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan hợp tác quốc tế KOICA - Hàn Quốc do Bà Cho Jung Myung - Phó Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam làm trưởng Đoàn.