TextBody

, 11/06/2023

Huy chương 2
22/04/2011

Hội thảo trao đổi khoa học kỹ thuật Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 22 tháng 2 năm 2011 tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trao đổi khoa học kỹ thuật Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề Thúc đẩy quản lý tưới có sự tham gia và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi

23/03/2010

Hiệu quả từ một dự án quản lý tưới có sự tham gia

Trước đây, khi chưa có nước, đời sống của người nông dân rất vất vả, khó khăn. Do hầu hết ruộng ở đây có chân đất chua phèn, cây lúa trồng xuống không sống nổi, tỷ lệ lúa chết cao. Chi phí công xá cho một sào ruộng rất lớn: công tát nước, làm cỏ, bỏ phân, đấy là chưa kể đến nỗi khổ đêm hôm phải đi chầu chực nước, hàng ngày phải đối phó với chuột bọ, sâu bệnh phá hại. Từ khi có nước về, không còn cảnh nơi khô chỗ úng, đất được thau chua rửa mặn, cây lúa đã sống tốt, sống khỏe

23/03/2010

Dự án Hợp tác JICA - Nhật Bản - Viện Khoa học Thủy lợi

Mục tiêu Dự án là công tác quản lý tưới có sự tham gia được thúc đẩy và sản lượng nông nghiệp được cải thiện cả về mặt năng suất và chi phí thông qua việc tăng cường năng lực cho những người nông dân điển hình và kỹ sư thủy lợi tại khu thí điểm