TextBody

, 21/04/2024

Huy chương 2
14/02/2012

Tương tác giữa Sử dụng Đất và Biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn/miền Trung Việt Nam – dự án LUCCI

Ngày 06/10/2011, trong khuôn khổ Chương trình TERMA VN, Trung tâm Đào tạo & Hợp tác quốc tế đã mời GS.TS. Lars Ribbe & TS. Claudia Raedig - Viện Quản lý Công nghệ & Tài nguyên vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (ITT), Trường ĐH Khoa học ứng dụng Cologne thuyết trình về "Tương tác giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn/miền Trung Việt Nam - Dự án LUCCI"

06/09/2011

Khai giảng khóa đào tạo thạc sỹ liên kết với Đại học khoa học ứng dụng Cologne (CHLB Đức) khóa 3

Ngày 5/9/2011, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, cùng với 22 triệu học sinh sinh viên trong cả nước, các học viên cao học khóa 3 thuộc Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ ngành "Quản lý Công nghệ & Tài nguyên (TERMA) - chuyên ngành "Quản lý Tài nguyên nước" giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne (CHLB Đức) đã tham dự Lễ khai giảng, bước vào năm học mới.

22/04/2011

Hội thảo trao đổi khoa học kỹ thuật Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 22 tháng 2 năm 2011 tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trao đổi khoa học kỹ thuật Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề Thúc đẩy quản lý tưới có sự tham gia và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi

23/03/2010

Hiệu quả từ một dự án quản lý tưới có sự tham gia

Trước đây, khi chưa có nước, đời sống của người nông dân rất vất vả, khó khăn. Do hầu hết ruộng ở đây có chân đất chua phèn, cây lúa trồng xuống không sống nổi, tỷ lệ lúa chết cao. Chi phí công xá cho một sào ruộng rất lớn: công tát nước, làm cỏ, bỏ phân, đấy là chưa kể đến nỗi khổ đêm hôm phải đi chầu chực nước, hàng ngày phải đối phó với chuột bọ, sâu bệnh phá hại. Từ khi có nước về, không còn cảnh nơi khô chỗ úng, đất được thau chua rửa mặn, cây lúa đã sống tốt, sống khỏe

23/03/2010

Dự án Hợp tác JICA - Nhật Bản - Viện Khoa học Thủy lợi

Mục tiêu Dự án là công tác quản lý tưới có sự tham gia được thúc đẩy và sản lượng nông nghiệp được cải thiện cả về mặt năng suất và chi phí thông qua việc tăng cường năng lực cho những người nông dân điển hình và kỹ sư thủy lợi tại khu thí điểm