TextBody

, 26/07/2024

Huy chương 2

Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Minh Chính

28/09/2021

Sáng ngày 28/9, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Minh Chính với đề tài “Nghiên cứu xác định mô hình định lượng xói mòn đất thích hợp cho hệ thống canh tác nông nghiệp điển hình trên đất dốc” thuộc chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, mã số 9 58 02 12.

Tham dự buổi họp có GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện - Thủ trưởng Cơ sở đào tạo, GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện phụ trách nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ; PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính; Các NCS đang học tập và nghiên cứu tại Viện; Cán bộ khoa học trong và ngoài Viện; đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của NCS.

PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố quyết định thành lập Hội đồng

Thừa lệnh Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và thay mặt Đơn vị quản lý nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sỹ, PGS.TS. Phạm Hồng Cường công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho Luận án Tiến sỹ của NCS. Trần Minh Chính của Giám đốc Viện.


TS. Lê Xuân Quang -Thư ký khoa học đọc lý lịch khoa học của NCS. Trần Minh Chính

Báo cáo kết quả luận án trước Hội đồng, NCS. Trần Minh Chính cho biết trong nhiều năm qua, nghiên cứu hoạt động của xói mòn đất ở nước ta đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Tuy nhiên, các nghiên cứu kể trên mới dừng ở quy mô thí nghiệm, thực nghiệm hay khảo nghiệm các mô hình canh tác trên đất dốc. Việc xây dựng các mô hình thí nghiệm, cần rất nhiều công sức và chi phí lớn về tài chính, thời gian, không gian, trong khi đã có rất nhiều mô hình được triển khai dự báo số liệu tương đối chính xác. Vì vậy việc sử dụng các mô hình đã có để kiểm định là bài toán tối ưu và mang lại kết quả mong muốn.

Mô hình là căn cứ để hoạch định chính sách, quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên đất dốc. Tuy vậy, các mô hình đều có những ưu điểm và hạn chế riêng và sử dụng đặc thù cho mỗi vùng. Do đó, để việc áp dụng các mô hình cho các vùng khác nhau, cần các dữ liệu phù hợp cho từng vùng và các thực nghiệm để hiệu chỉnh các thông số của mô hình

Do vậy, theo NCS. Trần Minh Chính, việc nghiên cứu xác định mô hình định lượng xói mòn đất thích hợp cho hệ thống canh tác nông nghiệp điển hình trên đất dốc trong điều kiện miền núi phía Bắc Việt Nam là cần thiết.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá các mô hình định lượng xói mòn đất, xác định nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất và khả năng áp dụng trong điều kiện ở Việt Nam; Nghiên cứu đặc trưng của hệ thống canh tác nông nghiệp, phân bố độ che phủ mặt đất bởi cây trồng và phân bố lượng mưa để hiệu chỉnh hệ số xói mòn do cây trồng (C) phù hợp với hệ thống canh tác nông nghiệp điển hình trên đất dốc vùng đồi núi phía Bắc Việt Nam; Đánh giá và đề xuất mô hình dự báo xói mòn đất phù hợp với hệ thống canh tác nông nghiệp trên đất dốc vùng đồi núi phía Bắc Việt Nam.

Qua quá trình triển khai các nội dung nghiên cứu, Luận án đã đạt được một số đóng góp về mặt ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn như: Từ việc nghiên cứu áp dụng các mô hình định lượng xói mòn đất cho các hệ thống nông nghiệp trên đất dốc của thế giới trong điều kiện Việt Nam, sử dụng các nghiên cứu thí nghiệm, mô hình dự báo đã thực hiện ở Việt Nam, NCS đã nghiên cứu và hiệu chỉnh mô hình từ đó lựa chọn và hoàn thiện mô hình dự báo xói mòn đất phù hợp cho vùng đồi núi phía Bắc của nước ta; Đề xuất các phương pháp tính toán cụ thể để áp dụng mô hình một cách thích hợp cho mô hình canh tác nông nghiệp điển hình trên sườn dốc của miền núi phía Bắc của nước ta; Hoàn thiện các phương pháp tính toán, các phương pháp xác định các tham số của mô hình định lượng xói mòn đất cho các mô hình canh tác nông nghiệp điển hình trên đất dốc, đưa ra các cơ sở khoa học của việc quản lý sản xuất nông nghiệp bền vững bằng biện pháp công trình, phi công trình hay kết hợp.

Đã đưa ra phương pháp hiệu chỉnh hệ số xói mòn do cây trồng C và mô hình dự báo xói mòn đất phù hợp cho vùng đồi núi phía Bắc nước ta; Dự báo chính xác hơn so với cách áp dụng thông thường hiện nay. Việc dự báo lượng đất mất do xói mòn và phân tích các yếu tố tác động lên xói mòn đất tại các điểm thí nghiệm xói mòn đất sẽ là cơ sở để đưa ra kỹ thuật canh tác, làm đất phù hợp nhằm giảm thiểu xói mòn đất.

Sau khi nghe các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên trong Hội đồng cũng như nghe NCS. Trần Minh Chính trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng đưa ra, Hội đồng đã tiến hành họp kín.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Nguyễn Vũ Việt đọc Nghị quyết Hội đồng về đánh giá luận án Tiến sỹ của NCS. Trần Minh Chính. Theo Nghị quyết, Luận án đã cung cấp cơ sở khoa học cho nghiên cứu các mô hình dự báo xói mòn và tiến hành nghiên cứu áp dụng các mô hình định lượng xói mòn đất cho các hệ thống nông nghiệp trên đất dốc của thế giới trong điều kiện Việt Nam. Sử dụng các nghiên cứu thí nghiệm, mô hình dự báo để thực hiện ở Việt Nam để nghiên cứu và hiệu chỉnh mô hình từ đó lựa chọn và hoàn thiện mô hình dự báo xói mòn đất phù hợp cho vùng núi phía Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán, phương pháp xác định hệ số (C) của phương trình mất đất phổ dụng cho hệ thống canh tác cây trồng cạn hàng năm trên đất dốc của miền núi phía Bắc VN.

Qua kết quả nghiên cứu, Đề tài luận án đã có đóng góp mới đó là: Đã hiệu chỉnh hệ số xói mòn do cây trồng (C) dựa trên phân bố độ che phủ cây trồng, lượng mưa và kỹ thuật tác động vào đất phù hợp với điều kiện canh tác cho khu vực đồi núi phía Bắc Việt Nam cho kết quả dự báo đất xói mòn chính xác hơn so với hệ số (C) chưa hiệu chỉnh; Kiểm định các mô hình dự báo xói mòn và hệ số xói mòn do cây trồng (C) thông thường và hiệu chỉnh, dựa vào kết quả kiểm định đã xác định được mô hình mất đất phổ dụng, dự báo xói mòn đất phù hợp với canh tác cây trồng cạn hàng năm trên đất dốc của miền núi phía Bắc VN.

Các kết luận khoa học và những đóng góp mới của luận án được dựa trên nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm vì vậy Nghị quyết khẳng định kết quả của luận án có cơ sở khoa học và đảm bảo độ tin cậy. Luận án đã thực hiện khối lượng nghiên cứu đạt yêu cầu, nội dung phong phú, phương pháp nghiên cứu phù hợp và tin cậy; các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Trần Minh Chính đáp ứng yêu cầu của luận án TSKT.

Ngoài ra, Hội đồng cũng đề nghị NCS. Trần Minh Chính sửa chữa một số điểm trong Luận án trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia như: nội dung, bố cục của luận án; Cập nhật tổng quan các nghiên cứu gần đây liên quan đến luận án; Chi tiết phạm vi nghiên cứu và cơ sở lựa chọn địa điểm nghiên cứu; Bổ sung nhận xét, phân tích một số kết quả nghiên cứu chi tiết hơn; các thiếu sót về hình thức, trình bày, thuật ngữ của luận án và các nội dung khác theo nhận xét của các thành viên Hội đồng

Kết quả bỏ phiếu kín đánh giá luận án của thành viên Hội đồng với 7/7 phiếu tán thành trong đó có 02 phiếu đánh giá Luận án đạt xuất sắc. Hội đồng đề nghị Cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận và cấp bằng TSKT cho NCS. Trần Minh Chính sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng.

Hội đồng đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết.

Thay mặt cơ sở đào tạo, GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Thủ trưởng cơ sở đào tạo đã gửi lời chúc mừng NCS. Trần Minh Chính đã bảo vệ thành công luận án TSKT của mình và được Hội đồng đánh giá tốt;  gửi lời chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Trọng Hà - Thầy giáo hướng dẫn của NCS đã hỗ trợ, đồng hành và giúp NCS. Trần Minh Chính bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

GS.TS. Trần Đình Hòa cho rằng, Đề tài Luận án và nội dung nghiên cứu của Luận án là vấn đề khó; tài liệu nghiên cứu, tham khảo ít; sự chia sẻ của các đồng nghiệp xung quanh của NCS liên quan đến vấn đề về xói mòn đất hạn chế. Tuy nhiên, với sự đam mê, quyết tâm và nghị lực cao của mình, NCS. Trần Minh Chính đã bảo vệ thành công Đề tài luận án.

GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn NCS. Trần Minh Chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các kết quả nghiên cứu của luận án vào thực tế sản xuất và trở thành chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu về vấn đề xói mòn đất.

GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời cảm ơn các thành viên Hội đồng đã giành nhiều tâm huyết, trí tuệ đưa ra những nhận xét thẳng thắn, khách quan giúp NCS. Trần Minh Chính có thể hoàn thiện luận án tốt nhất trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia. Đồng thời gửi lời chúc mừng Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã có thêm 01 TS với chuyên ngành quan trọng, bổ sung vào lực lượng cán bộ khoa học công nghệ chất lượng cao cho Trung tâm cũng như cho Viện. Đặc biệt, GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời chúc mừng đến gia đình, dòng tộc của NCS. Trần Minh Chính chuẩn bị có thêm 01 Tiến sỹ và là tấm gương sáng về học vấn để các thế hệ con cháu noi theo.

Thay mặt cơ sở đào tạo, GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn các thầy trong Hội đồng tiếp tục đồng hành cùng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo tiến sỹ cũng như tham gia các Hội đồng khoa học của Viện.

Ý kiến góp ý: