TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Hội thảo về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

30/06/2021

Ngày 30/6, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về hợp tác kỹ thuật trong phòng, chống thiên tai với Hoa Kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy các hợp tác dài hạn hơn trong công tác Phòng, chống thiên tai, ngày 30/6 tại Hà Nội, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về hợp tác kỹ thuật trong phòng, chống thiên tai với Hoa Kỳ.

Đồng chủ trì Hội thảo là Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ông Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc Phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo trực tuyến có 30 đầu cầu từ Việt Nam và Hoa Kỳ. Về phía Việt Nam có Lãnh đạo các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài Nguyên và MT), Lãnh đạo Ban chỉ huy, Lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh/Thành phố. Về phía Hoa Kỳ có sự tham gia của đại diện các cơ quan Hợp tác Quốc tế, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó khẩn cấp,...

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện.

Toàn cảnh Hội thảo đầu cầu Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam

Chương trình Hội thảo gồm 4 nội dung chính liên quan đến: (1) Giới thiệu hệ thống Quản lý thiên tai của hai bên; (2) Giới thiệu một số xe đặc chủng phục vụ ứng phó khẩn cấp tại Hoa Kỳ; (3) Công tác hỗ trợ xây dựng các Cơ quan điều phối công tác Phòng, chống thiên tai tại Việt Nam; (4) Hợp tác đào tạo về quản lý thiên tai và cuối cùng, các bên sẽ thảo luận về Kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Theo Vụ KHCN&HTQT/phongchongthientai.mard.gov.vn