TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Hội thảo về hiện đại hóa công tác thủy lợi

10/03/2010

Ngày 6/3/2010 tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Hội Thủy lợi cùng với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Hiện đại hóa công tác thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới”.

 

Tham dự Hội thảo có các quản lý, các nhà khoa học thuộc các Hội ngành Nông nghiệp (Hội chăn nuôi, Hội làm vườn, hội Hội cơ khí, Hội khoa học Đất…), các nhà khoa học của Bộ như Viện Chiến lược và Chính sách NN - PTNT, Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các đại diện hai điểm xây dựng mô hình ở tỉnh Phú Thọ và thành phố Thái Bình.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các chuyên đề: Đa mục tiêu trong hiện đại hóa công tác thủy lợi; cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất tiên tiến tại miền núi và trung du phía Bắc; quy hoạch và phát triển giao thông nông thôn phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; cơ giới hóa trong nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế nông thôn; vấn đề môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; ứng dụng các công nghệ mới để hiện đại hóa công tác thủy lợi .v.v.

Các ý kiến đều nhận thấy nước đóng một vai trò rất quan trọng trong việc viêc xây dựng nông thôn mới. Vấn đề cơ chế giá nước trong sản xuất nông nghiệp và PTNT mới và vấn đề cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới sẽ cso buổi thảo luận riêng.

Ý kiến góp ý: