TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Hội thảo thường niên mạng lưới CNRD

07/01/2015

Ngày 08/10/2014, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Trường Đại học khoa học ứng dụng Cologne - CHLB Đức đồng tổ chức Hội thảo thường niên Mạng lưới tài nguyên thiên nhiên và phát triển (CNRD)

Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện cơ quan hợp tác phát triển DAAD, đại diện các thành viên mạng lưới CNRD trên thế giới. Về phía Viện có Ban Giám đốc Viện, lãnh đạo các Ban tham mưu, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là một trong 11 thành viên chính thức của Mạng lưới hợp tác Trung tâm Tài nguyên thiên nhiên và Phát triển (CNRD). Là một cơ quan nghiên cứu đầu ngành về tài nguyên nước, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước, nhằm phục vụ cho việc phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã và đang nghiên cứu, đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp công trình, phi công trình; chính sách, tổ chức, thể chế và xã hội đi đôi với sử dụng hợp lý tài nguyên nước.Hiện tại, Viện đang từng bước thực hiện công tác tái cơ cấu, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, bao gồm (1) Tưới tiết kiệm nước cho lúa và các cây trồng cạn đi đôi với bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp; (2) Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong đó ứng dụng các công nghệ tiên tiến về các hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS), hệ thống GIS trong dự báo, cảnh báo sớm lũ, lụt, hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông MêKong và khu vực Miền Trung Việt Nam; (3) Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp mềm, công nghệ sinh học vào việc phát triển các thảm thực vật cây chắn sóng, kết hợp với các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển hệ thống đê biển; (4) Tính toán các kịch bản ứng phó với Siêu bão...

Được sự chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã và đang từng bước tiếp cận và áp dụng những phương pháp tiếp cận mới, những công nghệ tiên tiến của quốc tế nhằm phục vụ cho công tác thực hiện các định hướng nghiên cứu nêu trên. Viện đề cao các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm không chỉ trao đổi và chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mà còn là cơ hội giúp Viện tiếp thu các kiến thức khoa học tiên tiến, nâng cao năng lực cán bộ.

Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 08/10/2014 đến 10/10/2014.

09/12/2020

Nâng cao hiệu quả quản lý thủy lợi trong khu vực ASEAN

Đây là dự án được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện phối hợp với Hiệp hội tư vấn phát triển nông nghiệp Nhật Bản - với sự tài trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN

18/06/2019

Làm việc với Đoàn công tác KOICA

Ngày 24/12/2018, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan hợp tác quốc tế KOICA - Hàn Quốc do Bà Cho Jung Myung - Phó Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam làm trưởng Đoàn.