TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Hội thảo Lấy ý kiến cho Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

19/06/2021

Ngày 18/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến cho Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi của 25 tỉnh đại diện vùng Bắc bộ; đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, CPO Thủy lợi; đại diện Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi: Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà.

Sau khi nghe Viện Quy hoạch Thủy lợi trình bày nội dung quy hoạch; ý kiến phát biểu, góp ý của các đại biểu tham dự tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh kết luận:

- Quy hoạch này là quy hoạch thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp quốc gia được lập lần đầu tiên, là sản phẩm quan trọng của ngành, là cơ sở để triển khai quy hoạch thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh, hệ thống thủy lợi liên tỉnh. Viện Quy hoạch Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đã tập trung nhân lực, vật lực triển khai lập quy hoạch, đã tổ chức 02 Hội thảo xin ý kiến quy hoạch, chuẩn bị tổ chức Hội thảo toàn quốc trong tháng 7, gửi hồ sơ quy hoạch lấy ý kiến các địa phương  trong tháng 7/2021 và thực hiện các thủ tục thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2021.

- Hội thảo lần này xin ý kiến góp ý cho phương án quy hoạch thủy lợi vùng Trung du miến núi Bắc bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng. Viện Quy hoạch Thủy lợi  tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo, tiếp tục hoàn thiện bản quy hoạch theo các ý kiến góp ý.

- Đối với phương án quy hoạch thủy lợi vùng Đồng bằng sông Hồng cần tập trung nghiên cứu các vấn đề: Tác động việc hạ thấp mực nước trên sông Hồng, các giải pháp khắc phục; đưa nước vào sông Đáy, các giải pháp với cụm đầu mối sông Đáy; vấn đề ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt tại các hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ, Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống; việc sử dụng các bãi sông đảm bảo thoát lũ đồng thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Đối với phương án quy hoạch thủy lợi vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, thủy lợi ngoài phục vụ cho lúa cần tập trung phục vụ các loại cây trồng có giá trị cao của vùng (cây trồng cạn, cây ăn trái, dược liệu). Nghiên cứu các phương án sử dụng nước từ các hồ thủy điện, điều hòa nguồn nước giữa các khu vực.

 

 

50 đầu cầu tham dự Hội thảo trực tuyến

Theo tongcucthuyloi.gov.vn