TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Hội thảo Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

10/03/2010

Chiều ngày 5 tháng 3 năm 2009, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội thảo “Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

Mục tiêu của bản Chiến lược này nhằm xây dựng Viện thành một tổ chức Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đầu ngành của cả nước về lĩnh vực thủy lợi, đạt trình độ tiên tiến và hiện đại ngang tầm các nước tiến tiến trong khu vực châu Á, là trung tâm của khu vực về hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ tiến bộ về khai thác tài nguyên nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước. có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế; Hoàn toàn tự chủ về tài chính.

Thay mặt Ban soạn thảo, TS. Lê Thị Kim Cúc - Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp báo cáo về “Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Lãnh đạo Viện và lãnh đạo một số các đơn vị đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho các vấn đề: phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất-kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; phát triển sản xuất kinh doanh KHCN, tài chính.

Lãnh đạo Viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị đều nhất trí, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của chủ nhiệm đề tài về Dự thảo Chiến lược phát triển Viện.

 

 

 

A.T