TextBody

, 01/03/2024

Huy chương 2

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2022

12/09/2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 và công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, sáng ngày 9 tháng 9 năm 2022 Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn và công tác chuẩn bị đại hội công đoàn.

Tham dự Hội nghị tập huấn, về phía Công đoàn Ngành có đồng chí Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Phương Chi - Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện; TS Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện; 60 đại biểu là các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Phương Chi - Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã truyền đạt các nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp, công tác nhân sự, công tác chuẩn bị báo cáo và nhiều nội dung quan trọng khác của đại hội đã được truyền đạt.

Buổi tập huấn ý nghĩa và đạt kết quả tốt, các đại biểu sẽ tiếp thu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn và tổ chức tốt Đại hội Công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tập huấn

GS.TS Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện phát biểu tại Hội nghị tập huấn

TS Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Trần Lệ

Ý kiến góp ý: