TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

29/03/2023

Thực hiện kế hoạch số 175-KH/QU ngày 23/2/2023 của Quận Ủy Đống Đa về việc tổ chức sơ két công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ Quận Đống Đa và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng ngày 29/3/2023 Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị Sơ kết có GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện; Các đồng chí trong Đảng ủy Viện; Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên Viện.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Hoàng Thanh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính đã báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Theo đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Viện đã phát huy tốt sự đoàn kết, nhất trí, trí tuệ của tập thể cán bộ Đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện. Đảng ủy Viện đã chỉ đạo toàn diện và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Viện, BCH Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Viện xây dựng kế hoạch hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong toàn Viện. Mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn tuy nhiên Viện đang từng bước hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 toàn diện về mọi mặt có thể kể đến như hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các nhiệm vụ tập trung nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm nhằm giải quyết các cụm nhóm vấn đề lớn của Bô, ngành và đất nước; Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của Viện đã có những đóng góp to lớn trong chỉ đạo điều hành của Bộ và giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp của ngành.

Trong giai đoạn 2020 - 2023, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có 86 đề tài nghiệm thu mức đạt trở lên, có 45 nhiệm vụ (52%) có kết quả ứng dụng trực tiếp vào sản xuất đời sống, các nhiệm vụ còn lại cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo; Sở hữu trên 65 công nghệ trong đó có 35 bằng độc quyền sáng chế, 36 giải pháp hữu ích, 38 tiến bộ kỹ thuật; 142 bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế trong đó có 97 bài ISI, Scopus 27 bài, 28 bài đăng trên các tạp chí uy tín khác và nhiều bài được trình bày tại các hội thảo quốc tế.

Lực lượng cán bộ khoa học phát triển đều cả về số lượng, chất lượng. Từ năm 2020 - 2022, Viện đã cấp bằng cho 15 Tiến sỹ, bổ nhiệm 01 GS và 01 PGS, nâng tổng số nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện là trên 45% tổng tổng số cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động gồm 06 GS, 24 PGS, 45 TSKH và TS, hơn 400 ThS.

Công tác hợp tác quốc tế ngày càng được Viện đẩy mạnh và phát triển có chiều sâu. Viện hiện đang có hợp tác nghiên cứu, chuyên giao khoa học công nghệ với nhiều tổ chức quốc tế uy tín như JICA, cơ quan phát triển Marshav Israel, JAIF, KIT, Quỹ SCF, Đại học UC Davis... ; hợp tác chuyển giao công nghệ của các nước tiên tiến thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Pháp... Thường xuyên trao đổi học thuật thông qua các Hội thảo quốc tế như Hội thảo khoa học an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu; Hội thảo ứng phó với tác động của phát triển, biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Mê Kông và giải pháp thích ứng; Hội thảo Ứng dụng giám sát và Dự báo hạn hán để quản lý ứng phó với hạn hán ở Việt Nam...

Khả năng tự chủ về tài chính của Viện từng bước được nâng cao, xấp xỉ 70%. Qua đó có thể khẳng định, Viện đang đi đúng hướng và có thể phát triển ổn định trong cơ chế mới theo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, lập trường tư tưởng vững vàng; Đảng bộ Viện luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác giáo dục, quán triệt các nghị của của Trung ương đối với Đảng viên luôn luôn được Viện triển khai thường xuyên.

Báo cáo cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ đó là tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức và hoạt động bộ máy của Viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả theo Nghị quyết 19 và Nghị định 120; Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp; Đẩy mạnh và tập trung các nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng tỷ lệ đội ngũ cán bộ đầu đàn, cán bộ trình độ cao cho các lĩnh vực chuyên môn; Xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác các dự án Hòa Lạc, Tăng trưởng xanh, tăng cường cơ sở vật chất của Viện và các đơn vị trực thuộc; Hoàn thiện các quy chế, thể chế để tạo động lực cho cán bộ, viên chức cống hiến và có thu nhập ngày càng cao đồng thời đáp ứng yêu cầu mới trong xu thế chuyển đổi số.

Về Khoa học công nghệ, bám sát các định hướng lớn của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương. Xác định rõ định hướng khoa học công nghệ mũi nhọn của Viện và các đơn vị trực thuộc, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, phân công các đơn vị và cá nhân phụ trách để tổ chức triển khai.

Đối với hoạt động tư vấn, chuyển giao, tham gia sâu vào quá trình lập các quy hoạch ngành trong quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của đất nước, của các vùng, địa phương và kế hoạch đầu tư công trung hạn để hỗ trợ hoạt động tư vấn, chuyển giao, chú trọng và tăng cường hợp tác với địa phương, doanh nghiệp trong nghiên cứu, hoàn thiện và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ, ngành, địa phương.

Quảng bá các chương trình đào tạo, cơ sở vật chất nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo để thu hút các nghiên cứu sinh, học viên. Hoàn thiện chương trình, tài liệu, giáo trình, lực lượng giảng viên để tổ chức tốt lớp đào tạo ngắn hạn. Chú trọng và nâng tầm hoạt động hợp tác quốc tế để duy trì và phát triển các mối quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế, trường viện.

Tăng cường công tác đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, tiến bộ kỹ thuật, công bố quốc tế, đăng ký tham gia các giải thưởng khoa học công nghệ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất…

Sau khi nghe Đồng chí Đặng Hoàng Thanh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính báo cáo, Hội nghị đã cùng phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả nổi bật đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

 

 

 

Ý kiến góp ý: