TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

15/11/2021

Triển khai kế hoạch hoạt động của Đảng bộ Viện cũng như thực hiện chỉ đạo của Quận Ủy Đống Đa về việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý trí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Sáng ngày 12/11/2021, Đảng Ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự buổi học tập có Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;  Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Các Chi bộ trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo các Bam tham mưu; Bí thư các Chi bộ thuộc các Đảng bộ bộ phận

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên, Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ gửi tài liệu và tự tổ chức học tập.

Tại buổi học tập, Đồng chí Đồng chí TS. Phạm Ngọc - Nguyên Trưởng phòng tuyên truyên, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Một trong những tư tưởng chỉ đạo có tính chất xuyên suốt của Đại hội XIII là khơi dậy khát vọng phát triển của đất nước; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

TS. Phạm Ngọc cho rằng đây là một trong những điểm mới của Đại hội lần này và nó khởi nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Tại Hội nghị TS. Phạm Ngọc đã trình bày báo cáo chuyên đề và các nội dung liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện và toàn thể cán bộ Đảng viên của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đồng chí GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện đã gửi lời cảm ơn đồng chí TS. Phạm Ngọc và đề nghị các đồng chí Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc tham dự buổi học tập về triển khai các nội dung của chuyên đề tới toàn thể các cán bộ đảng viên tại đơn vị mình.

Ý kiến góp ý: