TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Hội nghị Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học

23/03/2010

Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo: "Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo Tiến sỹ trong các cơ sở đào tạo sau đại học". Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân chủ trì. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có báo cáo tại Hội nghị

Theo thống kê, hiện nay cả nước có 137 cơ sở đào tạo tiến sĩ trong đó có 70 Viện, 17 Học viện, 50 trường Đại học. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đào tạo với 7 chuyên ngành: Quy hoạch và Quản lý tài nguyên; Tưới tiêu cho cây trồng; Xây dựng công trình thủy; Chỉnh trị sông và bờ biển; Phát triển nguồn nước; Môi trường đất và nước và Địa kỹ thuật xây dựng.

Tại Hội nghị, Th.S Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế đã thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trình bày báo cáo: Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Trong báo cáo nêu rõ: Đào tạo sau đại học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cán bộ nghiên cứu có trình độ cao cũng như tăng cường năng lực cán bộ chuyên ngành cho sự nghiệp phát triển thủy lợi của ngành. Trong giai đoạn từ 2001 - 2008, Viện đã đào tạo thành công 31 Tiến sĩ. Từ năm 2005 Viện đã liên kết với một đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo thành công 2 khóa thạc sĩ và 2 khóa đang học với tổng số 35 học viên. Năm 2009 Viện bắt đầu tuyển sinh lớp cao học đầu tiên liên kết đào tạo với Trường Đại học khoa học ứng dụng Cologne, CHLB Đức, chuyên ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Đại học Cologne cấp bằng. Trong thời gian qua cũng đã có gần 500 lượt cán bộ của Viện đi học tập và trao đổi kinh nghiệm ngắn hạn ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu ra các biện pháp Viện thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ,  nhấn mạnh vai trò của Hợp tác quốc tế trong đào tạo với phương châm: “Hợp tác quốc tế để phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nâng cao năng lực để phát triển Hợp tác quốc tế”.

Tỉnh Thanh 

Ý kiến góp ý: