TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Hội diễn văn nghệ chào mừng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 50 năm xây dựng & phát triển

02/03/2010

Ngày 4 tháng 12 năm 2009, tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội diễn văn nghệ do cán bộ công nhân viên các đơn vị trực thuộc Viện biểu diễn, đây là một hoạt động sôi nổi và ý nghĩa chào mừng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 50 năm xây dựng & phát triển.

Các đại biểu tới tham dự Hội diễn về phía Công đoàn Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn có ông Nguyễn Bá Hanh, phó chủ tịch công đoàn, bà Lê Thị Hồng Loan, trưởng ban nữ công. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có các Lãnh đạo Viện tham dự và là thành viên trong Hội đồng giám khảo. Chủ tịch Hội đồng giám khảo là PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Q. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Có 31 tiết mục tham gia Hội diễn của 9 đơn vị thuộc Viện: Viện Thủy công; Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường; Viện Thủy điện; Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi; Viện Kinh tế và Chính sách Thủy lợi; Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ Công trình; Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển; Trung tâm Công nghệ Phần mềm thủy lợi và Công ty Xây dựng & CGCN thủy lợi. Sau một thời gian chuẩn bị, các đơn vị đã trình diễn những tiết mục văn nghệ có sự giàn dựng công phu như những màn hát múa, những tiết mục đồng ca…

Ban giám khảo đã phải rất khó khăn khi lựa chọn ra các tiết mục xuất sắc trình diễn trong Lễ Kỷ niệm Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam 50 năm xây dựng và phát triển vào ngày 17 tháng 12 năm 2009

Bạch Quỳnh