TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

Tình trạng cạn kiệt trên hệ thống sông Hồng và kiến nghị giải pháp khắc phục

Tác giả: GS.TS. Trương Đình Dụ, TS. Trần Đình Hòa, Ths. Trần Văn Thái - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Hiệu quả kinh tế khi ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây bưởi

Tác giả: TS. Trần Chí Trung, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Giải pháp thủy lợi phục vụ chương trình phát triển lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu

Vấn đề biến đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng đến nhiều nước trên thế giới, đặc biệt Việt Nam là một trong những nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nếu không có các biện pháp đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp 50% sản lượng lượng thực của cả nước sẽ bị ngập chìm, bị nhiễm mặn trên một diện tích lớn..

Ứng dụng và phát triển công nghệ Jet-grouting ở Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Viện Thủy công. Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, NCS Phùng Vĩnh An, ThS Trương Quý Anh