TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

13/08/2020

 

 

 

 

 

HỒ SƠ CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
 

TT

Họ và tên

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Hồ sơ ứng viên (Mở bằng trình duyệt Firefox, CocCoc)

I

Ứng viên GS

1

Nguyễn Tùng Phong

Thủy lợi, Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 - Tập 1

- Tập 2

II

Ứng viên PGS

 

 

 

1

Lê Xuân Quang

Thủy lợi, Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

- Tập 1

- Tập 2

2

Đoàn Quang Trí

Khoa học Trái đất - Mỏ, Khoa học môi trường

Tạp chí Khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

- Tập 1

- Tập 2

26/09/2021

Lễ bảo vệ Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện của NCS. Nguyễn Anh Tiến

Ngày 22/9/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Anh Tiến với tên đề tài: "NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG GIẢM SÓNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐÊ RỖNG PHỨC HỢP BẢO VỆ BỜ BIỂN TỪ MŨI CÀ MAU ĐẾN HÀ TIÊN” Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Mã số: 9580202