TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Hệ thống mô hình thích ứng JENA (JAMS/J2000)

06/10/2014

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và trường Đại học Jena, CHLB Đức, ngày 18 tháng 3 năm 2014 Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế đã phối hợp tổ chức khóa học ngắn hạn giới thiệu Hệ thống Mô hình thích ứng Jena (JAMS) do các chuyên gia trường Đại học Jena phát triển và trình bày.

JAMS là một hệ thống khung các mô-đun bao gồm một loạt các công cụ và các mô-đun để phân tích đặc tính thủy văn về mặt không gian-thời gian khác nhau. Khung JAMS đã được sử dụng để xây dựng các mô hình khác nhau như mô hình thủy văn dựa trên quá trình thực tế J2000, mô hình cân bằng nước đơn giản J2000, mô hình mô phỏng vận chuyển chất dinh dưỡng trong đất bao gồm các mô đun mô phỏng quản lý sử dụng đất và các mô-đun để tối ưu hóa mô hình và phân tích độ nhạy/không chắc chắn cũng như các công cụ trực quan 2D/3D. JAMS giúp người sử dụng có thể chọn và xác định tập hợp các mô-đun được sử dụng cho một ứng dụng cụ thể. Các mô-đun thuỷ văn được thiết kế nhằm phân tích quá trình theo hướng toàn diện. Phần thủy văn bao gồm các phương pháp để khu vực hóa dữ liệu đầu vào, tính toán bức xạ và tính toán bốc hơi nước tiềm năng theo công thức Penman-Monteith. Các quá trình thủy văn bao gồm tuyết tích tụ và tan băng, cân bằng đất-nước, cân bằng nước ngầm, tạo dòng chảy và xác định tuyến lũ trong mạng sông của lưu vực. 

Khóa học sẽ diễn ra từ ngày 18-21 tháng 3 năm 2014. Nội dung chính của khóa học bao gồm: (i) Kiến thức cơ bản về thủy văn; (ii) Khung mô hình (cấu trúc, cách cài đặt và một số mô hình đi kèm cụ thể); (iii) Khái niệm và phân định các mô hình đơn vị (HRUs); (iv) Mô hình thủy văn J2000 bao gồm chuẩn bị số liệu đầu vào, cài đặt và chạy mô hình, mô tả chi tiết mô hình, phân tích và tối ưu hóa mô hình.

 

Các thông tin chi tiết của mô hình J2000 xem tại website:

http://ilms.uni-jena.de/ilmswiki/index.php/Hydrological_Model_J2000

 Theo CTIC

 

09/12/2020

Nâng cao hiệu quả quản lý thủy lợi trong khu vực ASEAN

Đây là dự án được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện phối hợp với Hiệp hội tư vấn phát triển nông nghiệp Nhật Bản - với sự tài trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN

18/06/2019

Làm việc với Đoàn công tác KOICA

Ngày 24/12/2018, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan hợp tác quốc tế KOICA - Hàn Quốc do Bà Cho Jung Myung - Phó Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam làm trưởng Đoàn.