TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định(DSS) phục vụ công tác quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên nước ở Việt Nam

15/07/2021

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định(DSS) phục vụ công tác quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên nước ở Việt Nam - Decision support system supporting to water resources management and exploitation in Vietnam

 

Xuất xứ

Là Sản phẩm của Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu và xây dựng Hệ thống hỗ trợ ra quyết định(DSS) phục vụ công tác quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên nước ở Việt Nam, do PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Viện KHTLVN làm chủ nhiệm

Ưu điểm

- Hệ thống DSS hoạt động trên nền tảng WEB, mang tính linh hoạt cao, có chế độ phân quyền sử dụng đối với từng loại đối tượng khác nhau;

- Hệ thống DSS không những đề cập đến nhiều yếu tố đa dạng về sinh thái và kinh tế xã hội mà còn tính tới ảnh hưởng tới nhiều nhóm, nghành sử dụng nước và ứng dụng các công nghệ hiện đại, hiệu quả;

- Cung cấp trực quan và tổng hợp các kết quả tính toán về cân bằng nước, ngập lụt, xâm nhập mặn và trữ lượng tiềm năng nước ngầm…. cho vùng lưu vực sông nghiên cứu.

Các thành phần của hệ thống DSS

Module Ngân hàng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin cơ bản về lưu vực sông, cung cấp số liệu đầu vào cho các mô hình toán, các kịch bản quản lý tài nguyên nước lưu vực sông. Các báo cáo, kết quả tính toán mô phỏng mô hình toán cũng được lưu trữ trong module này;

Module Bản đồ  ứng dụng công nghệ GIS, ảnh vệ tinh, trong đó tích hợp các loại bản đồ về hành chính, bản đồ chuyên đề về hệ thống lưu vực sông như hệ thống sông, hồ chứa, sử dụng đất, phân loại đất, mật độ dân số. Đặc biệt, module này được tích hợp thêm các bản đồ ngập lụt, xâm nhập mặn và phân bố nước ngầm của lưu vực sông nghiên cứu. Module này được tích hợp 02 chức năng, bao gồm: 1) Quản lý dữ liệu qua giao diện bản đồ; và 2) Chồng, chập các lớp bản đồ khác nhau nhằm phục vụ việc phân tích, đánh giá các ảnh hưởng của lũ lụt, hạn hán… tới các vấn đề về phát triển KTXH của lưu vực sông;

Modun mô hình toán/Kịch bản về nước mô phỏng các quá trình thủy văn, thủy lực, chất lượng tài nguyên nước trên lưu vực sông nghiên cứu; Module có chức năng truy cập thông tin theo từng thời gian cụ thể về cân bằng nước theo từng tiểu lưu vực, cũng như cung cấp các kết quả chi tiết về tính toán thủy lực cho lưu vực sông nghiên cứu. Module này lưu trữ các thông tinh tính toán của bộ mô hình MIKE NAM, MIKE BASIN và MIKE 11 được sử dụng tính toán mô phỏng trong đề tài;

Giao diện điều khiển chung của DSS được xây dựng trên nền WEB, liên kết tới tất cả các module thành phần của DSS, được điều khiển và hoạt động với hệ thống phân quyền sử dụng với quyền truy cập cụ thể cho từng thành viên sử dụng.

Lĩnh vực áp dụng

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong đề tài có thể được sử dụng nhằm hỗ trợ các cấp chính quyền trong các lĩnh vực về quy hoạch phát triển các ngành kinh tế xã hội và dân cư theo hướng sử dụng nguồn tài nguyên nước vùng lưu vực sông một cách tối ưu

Địa chỉ ứng dụng

Hệ thống DSS đã được ứng dụng cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Việt Nam

Ý kiến góp ý: