TextBody

, 05/12/2023

Huy chương 2

Giải pháp kè bảo vệ bờ sông, kênh ứng dụng vào quy hoạch khu dân cư làng chài ven biển

26/09/2022

Việc nghiên cứu quy hoạch khu dân cư làng chài ven biển một cách khoa học với cơ sở hạ tầng thuận tiện, ổn định là hết sức cần thiết và cấp bách trước các khu vực nguy cơ mất an toàn cao ven bờ biển. Để xây dựng được khu dân cư làng chài ven biển đạt chuẩn nông thôn mới bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh nghiên cứu quy hoạch không gian thì việc nghiên cứu áp dụng giải pháp kết cấu mới cho kè bờ sông, kênh trong khu dân cư là rất quan trọng. Với đặc điểm địa chất nền đất yếu như ở Cà Mau, các giải pháp kè hiện nay có thể đáp ứng các yêu cầu về chịu lực, song giá thành còn cao khi áp dụng vào các khu dân cư làng chài ven biển. Bài báo trình bày quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp kè cừ xiên sử dụng cừ bê tông cốt sợi gia cường cốt thành polyme với tiêu chí nhẹ - bền - rẻ - đẹp nhằm ứng dụng vào bảo vệ bờ sông kênh trong khu dân cư làng chài. Áp dụng giải pháp này có thể bảo vệ mái bờ sông,bờ kênh giảm giá thành xây dựng phù hợp với nguồn lực địa phương.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. GIẢI PHÁP KÈ BỜ SÔNG, KÊNH Ở CÀ MAU

2.1. Tổng quan về giải pháp kè bờ sông tại các làng chài ven biển tỉnh Cà Mau

2.2. Đánh giá chung và đề xuất giải pháp kè cừ xiên bê tông cốt sợi

2.3. Kết cấu kè cừ xiên bê tông cốt sợi

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới để xây dựng mô hình kết cấu hạ tầng trong các ô thủy lợi tại tỉnh Cà Mau thuộc Chương trình: Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 -2015, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Thái.

[2]. Thuyết minh đề tài KC09/16.20:“Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ tiêu tán và giảm năng lượng sóng chống xói lở bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long”. Chủ nhiệm: TS Trần Văn Thái;

[3]. Thuyết minh đề tài “Nghiên cứu quy hoạch khu dân cư làng chài ven biển tỉnh Cà Mau đạt chuẩn Nông thôn mới bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 -2020. Chủ nhiệm: ThS Thái Quốc Hiền;

[4]. Trần Bá Hoằng (2018), Xói lở bờ sông, kênh rạch tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Tuyển tập Khoa học và công nghệ thủy lợi 2017 -2018, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

[5]. Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu giải pháp, công nghệ chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trần Bá Hoằng, Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Giải pháp kè bảo vệ bờ sông, kênh ứng dụng vào quy hoạch khu dân cư làng chài ven biển

Trần Văn Thái, Nguyễn Hải Hà, Thái Quốc Hiền,
Nguyễn Duy Ngọc, Dương Công Mạnh

Viện Thủy Công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: