TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Giải pháp giảm thiểu sạt lở bờ sông bằng khai thác cát hợp lý trên sông phân lạch ở Đồng bằng sông Cửu Long

08/07/2021

Giải pháp giảm thiểu sạt lở bờ sông bằng khai thác cát hợp lý trên sông phân lạch ở Đồng bằng sông Cửu Long - Erosion minimum solution  of river banks by suitable sand mining at creek rivers in the Mekong Delta

Hiện nay trong công tác phòng chống sạt lở bờ cho các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long còn gặp nhiều khó khăn. Hàng năm các tổn thất do xói lở bờ sông dẫn đến các thiệt hại về người và của trong khu vực là rất lớn. Trong tình hình đất nước còn nhiều khó khăn cả về kỹ thuật và vốn thì việc đầu tư xây dựng các công trình kè bảo vệ bờ là rất tốn kém.

Các mô hình sử dụng trong tính toán phân bố và vận chuyển bùn cát trên sông Cửu Long

Hiện tại, có 3 đoạn sông phân lạch trên sông Cửu Long là các trọng điểm tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng, bị xói lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm gần đây. Đó là đoạn Tân Châu – Hồng Ngự trên sông Tiền, đoạn thành phố Long Xuyên trên sông Hậu và đoạn thành phố Vĩnh Long trên sông Tiền. Hậu quả là nhà nước và chính quyền địa phương đã phải bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để chống sạt lở bờ sông do xói lở ở các khu vực tập trung dân cư và thành phố Long Xuyên, Vĩnh Long. Mặc dù các công trình bảo vệ bờ ở một vài vị trí đã được xây dựng, nhưng do hình thái phát triển của các đoạn sông phân lạch lệch này, xói lở vẫn tiếp tục gia tăng và việc đầu tư chống xói lở vẫn còn phải tiếp tục, rất tốn kém. Mặt khác, do xói lở ở khu vực xây dựng công trình, làm cho nhánh sông còn lại bị gia tăng bồi lắng, cản trở thoát lũ và giao thông thủy trong những năm qua.

Dòng chảy áp sát Tp.Long Xuyên và dòng chảy xoáy bên nhánh trái

Việc điều chỉnh dòng chảy nhờ khai thác cát hợp lý ở đoạn sông phân lạch sẽ giảm thiểu xói lở bờ sông, giảm vận tốc dòng chảy, giảm mức độ xói lở bờ, giảm kinh phí xây dựng bờ kè hoặc nâng cao năng lực phòng chống sạt lở bờ sông của công trình đã xây dựng, nâng cao khả năng thoát lũ và giao thông thủy của nhánh sông bị bồi lắng....tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế xã hội của khu vực.  Ngoài ra, việc khai thác cát hợp lý cũng sẽ làm tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể cho nhà nước và nhân dân, giảm thiểu được các kinh phí để khắc phục, sửa chữa các thiệt hại do khai thác cát bất hợp lý gây ra. Hơn nữa, việc điều chỉnh quy hoạch khai thác cát ở các tỉnh hợp lý sẽ giữ vững được trật tự xã hội, tăng thu nhập cho nhân dân, cho các doanh nghiệp và cho nhà nước.

Mặt bằng tổng thể mô hình vật lý khu vực Long Xuyên nhìn từ thượng lưu và hạ lưu

Địa chỉ ứng dụng

Các khu vực sông phân lạch lệch như Tân Châu – Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang và thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Ý kiến góp ý: