TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Dự báo xâm nhập mặn mùa khô vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

08/06/2021

Dự báo xâm nhập mặn mùa khô vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long - Forecast the salinity intrusion during the dry season in the Mekong Delta

Công nghệ dự báo mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện dựa trên kết quả của đề tài cấp Nhà nước và dự án Điều tra cơ bản. Hàng năm vào mùa khô, Viện đều thực hiện các dự báo xâm nhập mặn trên hệ thống sông rạch chủ yếu vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 1 đến tháng 6. Công nghệ dự báo mặn thực hiện dựa trên Bộ mô hình thủy động lực Đồng bằng sông Cửu Long - phần mềm MIKE; Sơ đồ tính toán mạng thủy lực toàn vùng ĐBSCL do Viện KHTLMN thực hiện; Bộ mô hình HydroGis dự báo độ mặn nền; Bộ số liệu điều tra khảo sát diễn biến mặn và sản xuất trong nhiều năm do Viện và các đơn vị khác trong ngành, các địa phương thực hiện.

Chương trình dự báo dựa trên 6 yếu tố: địa hình sông kênh và các ô đồng vùng hạ lưu sông Mêkong, nền khí hậu-thủy văn lưu vực sông Mêkong, nền khí hậu hải văn vùng biển Đông và biển Tây Nam Bộ, dao động triều tại các cửa sông Nam Bộ, quy luật vận hành của các công trình thủy lợi điều khiển dòng chảy, quá trình tích và thoát nước ngọt của mùa lũ năm trước đó tại Biển Hồ, các vùng trũng như: Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và các khu trũng thuộc lãnh thổ Campuchia nằm dọc sông Mêkong và sông Bassac.

Sản phẩm dự báo độ mặn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, cung cấp các dữ liệu quan trọng trong việc chủ động phòng tránh xâm nhập mặn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng kế hoạch, mùa vụ trồng trọt, nuôi trồng thủy sản.

Tài liệu dự báo được phát báo tới các địa phương, báo cáo về Bộ, các cơ quan quản lý và thông báo trên mạng internet phục vụ chỉ đạo, sản xuất, phục vụ việc lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp, thủy sản và giải pháp về nước sinh hoạt trong mùa khô ở vùng ven biển ĐBSCL

Địa chỉ ứng dụng: Đồng bằng sông Cửu Long

Ý kiến góp ý: