TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

Đồng chí Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

02/06/2021

Sáng ngày 01/6/2021, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra buổi họp của Đảng ủy Viện.

Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện, đồng chí Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện, đồng chí Nguyễn Tùng Phong - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện, TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện và các đồng chí trong Đảng ủy Viện.

Tại buổi họp, thay mặt Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đồng chí Đặng Hoàng Thanh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy đã công bố Quyết định số 442-QĐ-ĐU ngày 06/4/2021 của Quận Ủy Đống Đa về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Quận Ủy Đống Đa, Đồng chí Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiếp Tân

Các đồng chí trong Đảng ủy Viện chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiếp Tân