TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn kiểm tra dự án "Áp dụng thí điểm Bơm thủy luân cho các tỉnh miền núi phía Bắc"

19/05/2010

Nằm trong chương trình ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ sản xuất Nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Đào Xuân Học và Thứ trưởng Hứa Văn Nhị chủ trì đã đi thăm quan, kiểm tra dự án “Áp dụng thí điểm Bơm thủy luân cho các tỉnh miền núi phía Bắc”

Do Viện Thuỷ điện và Năng lượng tái tạo thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo Vụ Kinh tế ngành (Văn phòng Chính phủ), Tổng Cục Thủy lợi, các cục Đê điều và phòng chống lụt bão, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ và Trung tâm nước sách và vệ sinh môi trường Nông Thôn .

Đoàn đã tiến hành thị sát tại các công trình Trạm bơm Thủy luân xã Lam vĩ, Trạm bơm Thủy luân xã Tân Dương, làm việc với UBND xã Lam vĩ, UBND xã Định Hóa và UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc với đoàn tại UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam kiêm Viện trưởng Viện Thuỷ điện và Năng lượng tái tạo Nguyễn Vũ Việt đã báo cáo về công nghệ bơm Thủy luân, quá trình thực hiện dự án và những kết quả đạt được của dự án tại các địa phương triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đào Xuân Học đã đánh giá cao kết quả của dự án và chỉ đạo Viện tiến hành tổng kết, đánh giá và xây dựng chương trình để nhân rộng mô hình trong phạm vi các tình Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Cùng tham gia cùng với đoàn, Phó Vụ trưởng vụ Vụ Kinh tế ngành Văn phòng Chính phủ Dương Quang Thưởng cũng đánh giá cao hiệu quả của Dự án và chỉ đạo Viện cần xây dựng chương trình cụ thể và đề xuất lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 trình Thủ Tướng  chính phủ phê chuẩn.

Thay mặt UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Nguyễn Viết Thuần bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của tỉnh đối với chương trình phát triển Bơm thủy luân tại các địa phương trong tỉnh và chỉ đạo các Ban, Ngành liên quan phối hợp thực hiện...

 Viện TĐ&NLTT