TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Đề xuất giải pháp nâng cao ổn định đập đất hồ chứa nước Diên Trường - tỉnh Quảng Ngãi

13/06/2024

Hiện nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có 123 hồ chứa nước với tổng dung tích thiết kế trên 407 triệu m3. Qua kiểm tra, rà soát hiện có 38 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp nặng, mất ổn định cần được ưu tiên sửa chữa, nâng cấp. Công trình hồ chứa nước Diên Trường có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cấp nước dân sinh và tưới ổn định cho 500ha lúa, hoa màu của nhân dân xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện trạng mất ổn định hiện nay là thấm qua thân đập đất tại khu vực lòng suối; xuất hiện vết nứt ở thân đập đất phía gần tràn xã lũ, vị trí vết nứt nằm ở giữa mặt đập và dọc theo chiều dài thân đập. Bài báo tập trung đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao ổn định đập đất hồ chứa nước Diên Trường - Tỉnh Quảng Ngãi

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỔN ĐỊNH ĐẬP ĐẤT HỒ DIÊN TRƯỜNG

3. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẬP ĐẤT SAU KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THẤM VÀ NỨT BẰNG JET-GROUTING

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam (2008), Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Thi công hợp phần sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Diên Trường, tỉnh Quảng Ngãi.

[2] Phần mềm Plaxis (1987) tại Đại học công nghệ Delff – Hà Lan, Ứng dụng phân tích các bài toán ổn định đê biển, đê sông, đập đất được xây dựng theo phần tử hữu hạn.

[3] Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2009), Thiết kế Đập đất đầm nén TCVN 8216:2009, Tiêu chuẩn Việt Nam, Hà Nội 2009.

[4] Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2010), Hướng dẫn sử dụng phương pháp Jet-grouting tạo cọc đất ximăng để gia cố đất yếu, chống thấm nền và thân công trình đất TCCS 05:2010/ VKHTLVN, Tiêu chuẩn cơ sở, Hà Nội, tháng 5/2010.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đề xuất giải pháp nâng cao ổn định đập đất hồ chứa nước Diên Trường - tỉnh Quảng Ngãi

Lê Văn Thảo
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Lê Văn Hậu
Công ty TNHH một thành viên Khai Thác Công Trình Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: