TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2
02/11/2020

Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Trần Minh Chính

Sáng ngày 30/10/2020, Cơ sở đào tạo của Viện đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trần Minh Chính với đề tài “Nghiên cứu xác định mô hình định lượng xói mòn đất thích hợp cho hệ thống canh tác nông nghiệp điển hình trên đất dốc”. Mã số: 9 58 02 12.

18/08/2020

Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Đức Phong

Vừa qua, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Đức Phong với đề tài “Nghiên cứu tác động của các loại nguồn xả thải đến chất lượng nước vùng bán đảo Cà Mau”. Mã số: 9440303.