TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2
16/09/2017

NCS. Nguyễn Minh Việt bảo vệ thành công luận án TS Kỹ thuật cấp Viện

Ngày 14/9/2017, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Minh Việt với đề tài “Nghiên cứu giải pháp giảm ứng suất nhiệt của bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện tại Việt Nam”. Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số 62 58 02 02

12/09/2017

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đức Việt

Ngày 09/9/2017, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đức Việt với đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tại vùng Quản Lộ - Phụng Hiệp”.  Mã số: 62 58 02 12

31/08/2017

Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Nguyễn Minh Việt)

1. Tên tác giả: Nguyễn Minh Việt. 2. Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp giảm ứng suất nhiệt của bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi thủy điện tại Việt Nam. 3. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Mã số: 62. 58 . 02. 02

17/08/2017

Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Quốc Hiệp

Tên Đề tài: Nghiên cu xây dng hthng qun lý và htrợ điều hành hthống tưới theo th

16/08/2017

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Thành Lệ

Ngày 15/8/2017, Cơ sở Đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thành Lệ với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trọng lực“. Chuyên nghành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã Số: 62 58 02 02

10/08/2017

Họp với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Chiều ngày 9/8/2017, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức trực tuyến buổi họp với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

25/07/2017

Lễ bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Bạch Vũ Hoàng Lan

Ngày 22/7/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Bạch Vũ Hoàng Lan với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhóm đến khả năng chịu tải dọc trục và độ lún của nhóm cọc thẳng đứng”.  Luận án thuộc chuyên ngành Địa Kỹ thuật xây dựng, mã số 62 - 58 - 02 - 11.