TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2
24/09/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Quang An)

Họ và tên NCS: Nguyễn Quang An. Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng bài toán tối ưu vận hành trữ nước tưới để giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán tới sản xuất nông nghiệp vùng hạ du sông Cả- Nghiên cứu điển hình tại hệ thống thủy lợi Lê Xuân Đào.

21/09/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Xuân Lâm)

Họ tên NCS: Nguyễn Xuân Lâm. Tên luận án: Nghiên cứu đề xuất phương pháp vận hành toi ưu hệ thống hồ chứa thượng lưu lưu vực sông Hồng trong mùa cạn. Chuyên nghành: Kỹ thuật tài nguyên nước; số: 9 580 212. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Quang Trung. 2. PGS.TS. Hoàng Minh Tuyển. 5. Cơ sở đào tạo:

29/08/2018

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện - NCS. Đỗ Thế Quynh

Ngày 24/8/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đỗ Thế Quynh “Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ”, chuyên ngành Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 62 58 02 11

10/08/2018

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện NCS. Dương Quốc Huy

Ngày 10/8/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Dương Quốc Huy với đề tài “Nghiên cứu mưa, lũ cực hạn lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn”. Chuyên ngành: Thủy văn học. Mã số: 62-44-02-24

07/08/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS.Dương Quốc Huy)

Tên luận ánNghiên cứu mưa, lũ cực hạn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Ngành học của luận án: Thủy văn học. Mã số: 62 44 02 24. Tên tác giả: Dương Quốc Huy. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong; PGS.TS. Ngô Lê Long. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

03/08/2018

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện - NCS. Đoàn Thị Minh Yến

Ngày 03/8/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đoàn Thị Minh Yến với đề tài “Nghiên cứu khả năng tháo qua tràn Piano khi kể đến ảnh hưởng của mực nước hạ lưu”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62-58-02-02.

02/08/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Đoàn Thị Minh Yến)

Tên luận án: Nghiên cứu khả năng tháo qua tràn piano khi kể đến ảnh hưởng của mực nước hạ lưu. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62-58-02-02. Người hướng dẫn khoa học: GVHD01: PGS.TS Lê Văn Nghị; GVHD02: PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh

13/07/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Đỗ Thế Quynh)

Tên luận án: Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ.Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Mã số: 62 58 02 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt; PGS.TS. Phùng Vĩnh An. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam