TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2
09/08/2019

Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 958 02 02.

18/06/2019

Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Công Oanh

Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi (CRS) vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 9.58.02.11. Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Thị Thanh. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.

18/06/2019

Lễ bảo vệ Luận án TSKT cấp Viện của nghiên cứu sinh Ngô Đức Trung

Ngày 29/3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Ngô Đức Trung với đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu Tp. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu”.

20/02/2019

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Ngô Đức Trung)

Tên Luận án: “Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu”. Chuyên ngành: Địa Kỹ thuật Xây dựng. Mã số: 9 58 02 11. Tên tác giả:  NGÔ ĐỨC TRUNG. Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS. VÕ PHÁN 2. GS.TS. TRẦN THỊ THANH. Tên cơ sở đào tạo:  Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

26/11/2018

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Tuấn Anh

Ngày 22/11/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Tuấn Anh với đề tài “Nghiên cứu tác dụng giảm sóng của rừng cây ngập mặn ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch và thiết kế đê biển”. Mã số: 62 58 02 02.

15/11/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Tuấn Anh)

Tên luận án: “Nghiên cứu tác dụng giảm sóng của rừng cây ngập mặn ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch và thiết kế đê biển”. Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số: 62-58-02-02

31/10/2018

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Xuân Lâm

Ngày 31/10/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Xuân Lâm với đề tài “Nghiên cứu đề xuất phương pháp vận hành tối ưu hệ thống hồ chứa thượng lưu lưu vực sông Hồng trong mùa cạn”. Mã số: 62 58 02 12.

26/10/2018

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Quang An

Ngày 26/10/2018, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiễn sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Quang An với đề tài “Nghiên cứu xây dựng bài toán tối ưu vận hành trữ nước tưới để giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán tới sản xuất nông nghiệp vùng hạ du sông Cả- Nghiên cứu điển hình tại hệ thống thủy lợi Lê Xuân Đào”. Mã số 9 58 02 12.

01/10/2018

Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Trần Thái Hùng)

Tên luận án: Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước. Mã số: 9 58 02 12.