TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2
23/03/2010

Hội nghị Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học

Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo: "Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo Tiến sỹ trong các cơ sở đào tạo sau đại học". Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân chủ trì. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có báo cáo tại Hội nghị

23/03/2010

Đào tạo quản lý thủy lợi có sự tham gia

Từ ngày 03 - 08 tháng 8 năm 2009, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam diễn ra khóa đào tạo "Quản lý thủy lợi có sự tham gia" nằm trong khuôn khổ dự án: "Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi có sự tham gia thông qua Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (CDPIMS)" do Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thực hiện

23/03/2010

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ liên kết với Đại học Cologne.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam liên kết Đại học Cologne tuyển sinh đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tài nguyên nước. Học viên sẽ được học tập tại Việt Nam, được cấp bằng Thạc sỹ khoa học có đầy đủ giá trị của một bằng Ms.C theo Luật Giáo dục của CHLB Đức, đạt tiêu chuẩn Châu Âu do Đại học Khoa học ứng dụng Cologne cấp

23/03/2010

Phê duyệt Dự án liên kết đào tạo thạc sĩ giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Đại học Cologne

Ngày 11 tháng 5 năm 2009, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long đã ký văn bản số 3848/BGDĐT-ĐTVNN về việc phê duyệt Dự án liên kết đào tạo Thạc sĩ "Quản lý công ngệ và Tài nguyên nhiệt đới và cận nhiệt đới" (TERMA) chuyên ngành: "Quản lý tài nguyên nước giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWR) và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne - CHLB Đức (CUAS). Dự án được thực hiện thí điểm trong hai khóa đào tạo.