TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2
18/10/2012

NCS Nguyễn Anh Tú bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ngày 22 tháng 9 năm 2012, tại Viện Khoa Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cho NCS Nguyễn Anh Tú - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về đề tài: "Nghiên cứu giải pháp tường hào đất - Bentonite - Xi măng để nâng cao khả năng chống thấm cho đập đất" chuyên ngành Xây dựng công trình, mã số 62 58 40 01.

16/08/2012

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS. Hoàng Ngọc Tuấn

Ngày 13/8/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cho NCS Hoàng Ngọc Tuấn với đề tài "Nghiên cứu giải pháp thềm giảm sóng cho công trình đê biển", chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, mã số 62 58 40 01 

03/07/2012

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Đặng Ngọc Hạnh

Chiều ngày 29/6/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Đặng Ngọc Hạnh - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài "Nghiên cứu tính toán tiêu nước để đánh giá hiệu quả hệ thống bơm tiêu vùng đồng bằng sông Hồng (Áp dụng cho hệ thống Triều Dương", thuộc chuyên ngành Tưới tiêu cho cây trồng.

03/07/2012

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS. Phùng Vĩnh An

Ngày 25/6/2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật cho NCS Phùng Vĩnh An - Viện Thủy công với đề tài "Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc xi măng đất thi công theo công nghệ Jetgrouting cho một số vùng đất yếu ở Việt Nam", chuyên ngành Xây dựng công trình thủy, mã số 62-58-40-01

29/05/2012

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS Trần Văn Đạt

Ngày 26/05/2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Văn Đạt - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài "Nghiên cứu phát triển mô hình vận hành hệ thống tưới trong điều kiện hạn chế nguồn nước ở vùng đồng bằng Bắc Bộ". chuyên ngành: Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước, mã số 62 62 30 01

30/03/2012

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Đăng Giáp

Ngày 29/3/2012, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đăng Giáp - Trung tâm Thiên tại - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển đề tài "Nghiên cứu tính toán diễn biến lòng sông dưới tác dụng của công trình chỉnh trị". Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy. Mã số 62 58 40 01

28/04/2011

Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Tiến An

Sáng ngày 23/4/2011, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Phan Tiến Anh về luận án "Nghiên cứu phương pháp tính ổn định mái dốc có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác - Ứng dụng cho xây dựng đê biển". Chuyên ngành XDCTT . Mã số 62 58 40 01

22/04/2011

Thông tin về luận án Tiến sỹ của NCS Phan Tiến An

Đề tài luận án: "Nghiên cứu phương pháp tính ổn định mái dốc có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác - Ứng dụng cho xây dựng đê biển". Chuyên ngành: Xây dựng Công trình  thủy. Mã số 62 58 40 01. . Họ và tên NCS: Phan Tiến An. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Phan Trường Phiệt - Trường Đại học Thủy lợi; PGS.TS. Vũ Đình Hùng - Bộ NN&PTNT.  Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

22/04/2011

Liên kết đào tạo thạc sĩ với CHLBB Đức sau 02 năm hoạt động

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ ngành "Quản lý Công nghệ và Tài nguyên" (TERMA) - chuyên ngành "Quản lý Tài nguyên nước" giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam & Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne CHLB Đức đã khai giảng 02 khóa vào 9/2009 và tháng 9/2010. Hai khóa học này đã tuyển sinh được 40 học viên.