TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Đào tạo quản lý thủy lợi có sự tham gia

23/03/2010

Từ ngày 03 - 08 tháng 8 năm 2009, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam diễn ra khóa đào tạo "Quản lý thủy lợi có sự tham gia" nằm trong khuôn khổ dự án: "Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi có sự tham gia thông qua Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (CDPIMS)" do Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thực hiện

Đây là khóa đào tạo thứ 3 trong năm 2009 của dự án cho 97 cán bộ thủy lợi của các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định và Bắc Giang sau hai khóa thành công tốt đẹp. Khóa học cung cấp cho các học viên khái niệm về nông dân tham gia quản lý thủy nông, kỹ thuật quản lý nước và đặc biệt là kinh nghiệm quản lý nước. Các học viên đã có cơ hội tiếp cận với những kinh nghiệm quản lý nước quý giá thông qua giờ học trên lớp và chuyến tham quan thực tế các khu mẫu của dự án tại Gia Xuyên và Hợp Tiến. Đây cũng là cơ hội để cán bộ các tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi nhau trong công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, so với năm 2008, công tác đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Phương pháp giảng dạy huy động sự tham gia của học viên được đẩy mạnh. Điều đó được thể hiện từ cách sắp xếp phòng học, tổ chức thảo luận nhóm, tổ chức đi thực địa nhằm tăng cường trao đổi hai chiều giữa học viên và giảng viên.

Anh Nghiêm Văn Sùng, Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Bình cho biết: “Khóa học thật sự lý thú và bổ ích, chúng tôi sẽ báo cáo nội dung khóa học tới lãnh đạo đơn vị và trao đổi với các đồng nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy PIM tại địa phương”

Tại buổi khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Quảng, Giám đốc của Dự án phát biểu: “Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thủy lợi là một nhiệm vụ trọng tâm của Dự án. Hy vọng thông qua khóa đào tạo, những kinh nghiệm thực hiện PIM của dự án sẽ giúp ích cho việc quản lý thủy lợi tại các địa phương”

 Tỉnh Thanh - Hồng Hà

Ý kiến góp ý: