TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN

 


Tên sách:  Tiêu chuẩn rửa đất mặn. 14 TCN 53-1997

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 1997

Ký hiệu kho: Vt951; Vt1010; Vt1011

 
 
 


Tên sách:  Tiêu chuẩn rửa đất mặn. 14 TCN 53-1997

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 1997

Ký hiệu kho: Vt1189;Vt25

 


Tên sách:  Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thủy lợi. 14TCN 110-1996

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 1996

Ký hiệu kho: Vt1014

 


Tên sách:  Phụ gia cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 14TCN 103-1999 đến 14TCN 109 - 1999.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 1999

Ký hiệu kho:  Vt1019; Vt1020; Vt1151

 

Tên sách: Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi. Tập 1. Từ 14 TCN 123-2002 đến 14TCN 129-2002. Tập 2: từ 132-2005 đến 14TCN 140-2005

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 2002

Ký hiệu kho: Vt1451; Vt1700; Vt1492; Vt1493;Vt1701

 

Tên sách: Thành phần khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại đập đất. 14 TCN 88-93.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi – Trung tâm Mối

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1994

Ký hiệu kho:Vb1277; Vb1276 (Vt45)

 

Tên sách:  Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử các tính chất cơ lý. 14 TCN 91 - 1996 - TCN 99 -1996.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản:1996

Ký hiệu kho: Vt1156; Vt1157

 

Tên sách:  Tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho dự án thủy điện Sơn La (Giai đoạn nghiên cứu khả thi). Tập 1: Danh mục các tiêu chuẩn áp dụng (Tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài). TCXD 250:2001.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Việt Khoa học Vật liệu xây dựng.

Năm xuất bản:2001

Ký hiệu kho: Vt1233

 

Tên sách:  Tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho dự án thủy điện Sơn La (Giai đoạn nghiên cứu khả thi). Tập 2: Các tiêu chuẩn cơ bản áp dụng cho dự án Thủy điện Sơn La. TCXD 250:2001

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Việt Khoa học Vật liệu xây dựng.

Năm xuất bản:2001

Ký hiệu kho: Vt1234

 

Tên sách: Xi măng và phụ gia trong xây dựng thủy lợi - Hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn ngành. 14 TCN 114-2001.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 2001

Ký hiệu kho: Vt1301; Vt1302; Vt1303

 

Tên sách: Vữa thủy công - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Tiêu chuẩn ngành. 14 TCN 80-2001.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản:2001

Ký hiệu kho: Vt1304; Vt1305; Vt1306

 

Tên sách:  Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu. 14TCN-59-2002.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 2002

Ký hiệu kho: Vt1378; Vt1377

Tên sách:  Công trình thủy lợi - xây lát đá - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu. 14TCN 12-2002.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 2002

Ký hiệu kho: Vt1389; Vt1390

 

Tên sách:  Công trình thủy lợi - xây và lát đá gạch - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu. 14TCN 120-2002.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 2002

Ký hiệu kho: Vt1392; Vt1391; Vt1524

 

Tên sách: Bê tông thủy công và các vật liệu dùng cho bê tông thủy công - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 14TCN 63-2002

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 2002

Ký hiệu kho: Vt1404; Vt1403

 

Tên sách: Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi. Tập 1: Từ 14TCN 123-2002 đến 14TCN 129-2002.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi

Năm xuất bản: 2002

Ký hiệu kho: Vt1492; Vt1493

 

 


Tên sách: Kết cấu thép và thiết bị cơ khí công trình thuỷ lợi - sơn bảo vệ. 14TCN 79-2004

Tác giả: Viện khoa học thuỷ lợi

Năm xuất bản: 2004

Ký hiệu kho: Vt1660; Vt1661; Vt1662; Vt1663

 

 

 


Tên sách: Tiêu chuẩn 14 TCN 142 - 2004/ Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi vùng ven biển - các quy định chủ yếu về thiết kế, vật liệu, thi công và vận hành công trình.

Tác giả: Viện khoa học thuỷ lợi

Năm xuất bản: 2004

Ký hiệu kho: Vt 1742; Vt 1743

 

 


Tên sách: Hướng dẫn tính tiêu năng và biện pháp chống xói cống vùng triều

Tác giả: Viện khoa học thuỷ lợi

Năm xuất bản: 2004

Ký hiệu kho: Vt 1746; Vt 1747

 


Tên sách: Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình Thuỷ lợi/ Tập 2 từ 14TCN 132 -2005 đến 14 TCN 140 -2005 và từ 14 TCN 146 -2005 đến 14 TCn 149.

Tác giả: Viện khoa học thuỷ lợi

Năm xuất bản: 2005

Ký hiệu kho: Vt 1768