TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

DANH MỤC CÁC LOẠI SÁCH
 
 
Tên sách:  Tuyển tập Khoa học và công nghệ 1999 - 2000
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2001
Ký hiệu kho: Vt1448; Vt1449; Vt1450
 
 
Tên sách:  Tuyển tập công trình nghiên cứu kết cấu bê tông thuỷ công, vật liệu xây dựng
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1984
Ký hiệu kho: Vt680, Vt679
 
 
Tên sách:  Tuyển tập công trình nghiên cứu thủy nông cải tạo đất
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1984
Ký hiệu kho:  Vt678; Vt677
 
 
Tên sách: Tuyển tập công trình nghiên cứu cơ học đất, đá, nền móng, nghiên cứu mối
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1984
Ký hiệu kho: Vt676; Vt675
 
 
Tên sách: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học: Địa kỹ thuật
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1989
Ký hiệu kho: Vt1099; Vt1098
Nhà xuất bản: X.N in Hà Nam Ninh
 
 
Tên sách: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học: Bê tông thủy công, vật liệu xây dựng, kết cấu công trình
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1989
Ký hiệu kho: Vt1097
Nhà xuất bản: X.N in Hà Nam Ninh
 
 
Tên sách: Báo cáo khoa học 1973 - 1974. Thuỷ nông
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1975
Ký hiệu kho: Vt1094; Vt1095
 
 
Tên sách: Báo cáo khoa học 1973 - 1974. Sông ngòi
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1975
Ký hiệu kho: Vt1093; Vt1092
 
 
Tên sách: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1989 - 1994. Tập 2
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1994
Ký hiệu kho: Vt1091; Vt1090
 

Tên sách: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1989 - 1994. Tập 1: Thủy lực công trình và cửa van, thủy lợi cải tạo đất, động lực sông ngòi, cửa sông, ven biển

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1994
Ký hiệu kho: Vt1089; Vt1088
 
Tên sách: Báo cáo khoa học 1973 - 1974: Cơ học đất nền móng và vật liệu xây dựng
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1975
Ký hiệu kho: Vt1106; Vt1107
 
Tên sách: Tuyển tập kết quả nghiên cứu cơ học đất, nền móng.
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1979
 
Tên sách: Báo cáo hội nghị khoa học 40 năm hoạt động khoa học côgn nghệ 1959 - 1999
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản:  2000
Ký hiệu kho: Vt1204; Vt1205
 
Tên sách: Báo cáo khoa học. Tập 3: Thủy công
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1970
Ký hiệu kho: Vt1112; Vt1113
 
Tên sách: Báo cáo khoa học 1973 - 1974: Thủy lực công trình. Tập 1
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1975
Ký hiệu kho: Vt1110; Vt1111
 
Tên sách: Tuyển tập báo cáo kết quả nghiên cứu năm 1972
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1973
Ký hiệu kho: Vt1114; Vt1115
 

Tên sách: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999. Tập 1: Động lực sông, cửa sông, phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai. Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1999
Ký hiệu kho:  Vt1117; Vt1116
 

Tên sách: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999. Tập 2: Thủy nông cải tạo đất, tài nguyên nước và môi trường, kinh tế và quản lý khai thác công trình thủy lợi. Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1999
Ký hiệu kho: Vt1118; Vt1119
 
Tên sách: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999. Tập 3: Vật liệu, địa kỹ thuật, phòng trừ mối. Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1999
Ký hiệu kho: Vt1120; Vt1121
 

Tên sách: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999. Tập 4: Thủy công, thủy lực, thủy điện, bơm và máy xây dựng. Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện.

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1999
Ký hiệu kho: Vt1122; Vt1123
 
Tên sách: Tuyển tập công trình nghiên cứu thủy lực, máy thủy lực, máy xây dựng
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1984
Ký hiệu kho: Vt674; Vt673
 
Tên sách: Tuyển tập công trình nghiên cứu thủy lực bùn cát và lòng dẫn sông ngòi
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1984
Ký hiệu kho: Vt671; Vt672
 
Tên sách: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học: Cửa van tự động, thủy lực công trình, máy thủy lực
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1989
Nhà xuát bản: X.N in Hà Nam Ninh
Ký hiệu kho: Vt1102; Vt1103
 
 
Tên sách: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học: Sông ngòi, cửa sông ven biển, công trình chỉnh trị
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1989
Ký hiệu kho: Vt1104; Vt1105
 
Tên sách: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa hoc: Mối và phòng trừ mối
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1989
Nhà xuất bản: X.N in Hà Nam Ninh
Ký hiệu kho: Vt1101; Vt1100
 
Tên sách: Quy định quản lý chất lượng công trình thủy lợi
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2001
Ký hiệu kho: Vt1307; Vt1308; Vt1309
 
Tên sách: Công trình bảo vệ bờ
Tác giả: GS. Vũ Tất Uyên - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1991
Ký hiệu kho: Vb1147; Vb1146; Vb1145; Vb1142
 
Tên sách: Vải lọc Geotextile dùng trong xây dựng thủy lợi
Tác giả: GS. Vũ Tất Uyên - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1994
Ký hiệu kho: Vb170; Vb171; Vb172; Vb173; Vb174; Vb169; ; Vb168; Vb167; Vb166; Vb124
 
Tên sách: Xây dựng đập ngăn mặn
Tác giả: GS. Nguyễn Thanh Ngà - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1991
Ký hiệu kho: Vt1072; Vt1073; Vt1074; Vt1075; Vt1076; Vt1077; Vt1078; Vt1079; Vt1080
 
Tên sách: Tuyển tập các báo cáo khoa học về thủy động lực sông
Tác giả: GS. Vũ Tất Uyên, Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2001
Ký hiệu kho: Vt1226; Vt1228
 
Tên sách: Một số biện pháp thủy lợi cho vùng đồi núi
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Viện Khoa học Thủy lợi; GS. Tống Đức Khang - Trường Đại học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1996
Ký hiệu kho: Vt1191; Vt1190
 
Tên sách: Sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn
Tác giả: GS. TS. Phạm Văn Cơ - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2000
Ký hiệu kho: Vb1302; Vb1303
 
Tên sách: Công nghệ cấp nước cho vùng cao và tưới tiết kiệm nước
Tác giả: PGS. TS. Lê Đình Thỉnh - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 1984
Ký hiệu kho: Vt1518; Vt1519; Vt1520; Vt1521; Vt1522
 
Tên sách: Nông dân với công tác thủy lợi
Tác giả: Th.S, Trần Phương Diễm; Đỗ Lệnh Cường; Lê Thị Nguyên
Năm xuất bản: 2000
Ký hiệu kho: Vb1271; Vb1272
 
Tên sách: Vật liệu và công nghệ trong sửa chữa công trình bê tông
Tác giả: PGS. TS. Lê Minh -Viện Khoa học Thủy lợi; Dương Đức Tín
Năm xuất bản: 2002
Ký hiệu kho: Vt1431; Vt1432; Vt1551
 
 
Tên sách: Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy
Tác giả: GS. TS. Lương Phương Hậu - Trường Đại học Xây Dựng; PGS.TS. Trần Đình Hợi - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng
 
 
Tên sách: Hệ thống thoát lũ sông Đáy
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Công nghệ cấp nước cho vùng cao và tưới tiết kiệm nước
Tác giả: PGS.TS. Lê Đình Thỉnh
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
 
Tên sách: Cửa van tự động thủy lực bản lệch trục ngang
Tác giả: TS. Trần Đình Hoà, Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
 
Tên sách: Các phương pháp tính toán quy hoạch hệ thống thủy lợi
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Viện Khoa học Thủy lợi; GS. TS. Tống Đức Khang - Trường Đại học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
 
Tên sách: Động lực học dòng sông và chỉnh trị sông
Tác giả: GS.TS. Lương Phương Hậu - Trường Đại học Xây dựng; PGS.TS. Trần Đình Hợi - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Kiểm soát lũ và thoát lũ
Tác giả: GS. TS. Vũ Tất Uyên (chủ biên), PGS.TS. Trần Xuân Thái, PGS.TS. Trịnh Việt An, TS. Đào Xuân Sơn - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình
Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Thưởng - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng
 
Tên sách: Công nghệ khoan phụt cao áp trong xử lý nền đất yếu
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng (chủ biên); KS. Phùng Vĩnh An, Th.S. Nguyễn Quốc Huy - Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 

Tên sách: Một số kết quả khoa học công nghệ giai đoạn 1999-2004 tại hội nghị khoa học chào mừng 45 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động.

Tác giả: Viện khoa học thuỷ lợi
Năm xuất bản: 2005
Ký hiệu kho: Vt1702; Vt1703; Vt1704; Vt1705
 
 
Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi .Phần I: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi. Tập 1: Toán học; Cơ kết cấu
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi Phần. I: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi. Tập 2: Vật liệu xây dựng; kết cấu công trình
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách:
Tác giả:
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 

Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi. Phần 1: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi. Tập 4: Tính toán thủy văn; Bùn cát; Tính toán điều tiết dòng chảy; Thủy lực cơ sở; Kinh tế Tài nguyên nước và môi trường

Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi. Phần II: Công trình thủy lợi. Tập 1: Những vấn đề chung trong thiết kế công trình thủy lợi; Đập đất đá
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi. Phần II: Công trình thủy lợi. Tập 2: Đập bê tông và bê tông cốt thép; công trình tháo lũ
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi. Phần II: Công trình thủy lợi. Tập 3: Hệ thống tưới tiêu
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi. Phần II: Công trình thủy lợi. Tập 4: Cửa van và thiết bị đóng mở
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi. Phần II: Công trình thủy lợi. Tập 5: Công trình chống lũ lụt; Chỉnh trị sông; Công trình vận tải thủy
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
Tên sách: Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi. Phần III: Quản lý và khai thác công trình thủy lợi
Tác giả: Viện Khoa học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp