TextBody

, 30/09/2022

Huy chương 2

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn và đề xuất giải pháp ứng phó

31/08/2022

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng (NBD) tình trạng xâm nhập mặn (XNM) ở TPHCM diễn ra gay gắt và có xu thế ngày càng bất thường hơn, đặc biệt do ảnh hưởng của hiện tượng El-NiNo mùa mưa đến trễ nhưng kết thúc sớm với tổng lượng mưa các năm 2015, 2019 là rất thấp nên mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây nhiều thiệt hại cho kinh tế-xã hội (KT-XH).
Mặc dù thành phố đã xây dựng nhiều hệ thống công trình thủy lợi (CTTL) và triển khai nhiều giải pháp ứng phó với XNM tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu do việc đo đạc tính toán dự báo mặn chưa đồng bộ và còn nhiều bất cập, vì vậy trong bài báo này trình bày việc đánh giá tác động của BĐKH, NBD đối với XNM trên hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn (SĐN-SG) và đề xuất giải pháp ứng phó hiệu quả hơn những thiệt hại do XNM gây nên.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu

2.2. Phạm vi nghiên cứu

2.3. Tài liệu, số liệu thu thập

3. TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

3.1. Thiết lập mô hình tính toán thủy lực

3.2. Thiết lập mô hình MIKE 11 AD tính toán xâm nhập mặn

3.3. Đề xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Số liệu quan trắc KTTV tại TPHCM và vùng lân cận. Đài KTTV khu vực Nam Bộ.

[2] Số liệu quan trắc mực nước hồ Dầu Tiếng. Ban Quản lý hồ Dầu Tiếng.

[3] Số liệu quan trắc mực nước các hồ Trị An, Phước Hòa, Cần Đơn. Ban QL hồ Trị An.

[4] Dự án “Khảo sát thủy văn XNM trên các sông rạch TP HCM”. Chi cục TL TP. HCM.

[5] Bản đồ cao độ số DEM TP HCM. Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM.

[6] Dự án điều tra cơ bản sông ĐN-SG. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

[7] Dự án điều tra xói lở bờ s. ĐN, SG khu vực TP HCM. Tổng cục Phòng chống thiên tai.

[8] Đề tài: ”Nghiên cứu dự báo đánh giá tác động của BĐKH đến các CTTL (các hệ thống tưới, tiêu, ngăn mặn...) và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nhằm phục vụ SXNN bền vững trên địa bàn TPHCM”. Viện Kỹ thuật Biển, 2019-2021.

[9] Tài liệu đo mặn các năm 1983, 1984, 1989, 1990 và 2016. Viện KHTLMN.

[10] Tài liệu về các CTTL phục vụ SXNN trên địa bàn TP. HCM. Chi cục Thủy lợi TPHCM.

[11] Số liệu đo mặn tại các nhà máy nước Hoà Phú trên s. Sài Gòn và Hóa An trên s. ĐN. Công ty cấp nước Sài Gòn SAWACO

[13] Kịch bản biến đổi khí hậu – nước biển dâng 2016, Bộ TN&MT.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn và đề xuất giải pháp ứng phó

Nguyễn Thế Biên, Lương Văn Khanh, Huỳnh Duy Tân
Viện Kỹ thuật Biển
Phạm Thế Vinh, Đặng Luân
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: