TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Đại hội Đảng bộ Viện Thủy công

11/05/2010

Ngày 06 tháng 05 năm 2010, Đảng bộ Viện Thủy công đã tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đảng bộ Viện Thủy công có 7 Chi bộ với 59 Đảng viên chính thức, 8 Đảng viên dự bị trên tổng số gần 170 cán bộ công nhân viên. Số Đảng viên là GS, PGS, TS chiếm 5%, có trình độ từ Thạc sĩ trở lên chiếm 54,5%. Đây là Đảng bộ có số lượng Đảng viên đông nhất Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Viện Thủy công đã cùng Lãnh đạo Viện ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển Viện Thủy công đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Chiến lược đã khẳng định mô hình mà Viện Thủy công hướng tới như là Liên hiệp khoa học và sản xuất, trong đó nghiên cứu khoa học đóng vai trò trung tâm, giá trị lớn nhất có được và cần phải phát huy đó là Con người Thương hiệu.  Bên cạnh đó, trong công tác chuyên môn, các cán bộ, Đảng viên đóng góp xây dựng để Viện đạt được doanh thu vượt chỉ tiêu. Hoàn thành các hợp đồng đã ký đúng tiến độ và chất lượng, không để xảy ra sự cố, chiếm được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư. Một số công nghệ của Viện đã được ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất, tạo được uy tín và thương hiệu trong và ngoài ngành; Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính xuyên suốt mọi hoạt động các hoạt động của Đảng bộ.

 

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng phát triển giai đoạn 2010 - 2015 với các chỉ tiêu cụ thể như: Đảm bảo 100% Chi bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác phát triển Đảng,  Động viên cán bộ Đảng viên đoàn kết phấn đấu xây dựng Viện ngày càng phát triển, hoàn thành  tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác khác. Không để xảy ra sự cố công trình, không xảy ra kiện cáo mất đoàn kết nội bộ; Phấn đấu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước 10%, trong đó mỗi đơn vị chuyên môn hàng năm đều phải có ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học; Phấn đấu đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên, thu nhập ít nhất bằng 2 lần lương của Nhà nước. Bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; Làm tốt công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng và tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động.

 

 

Tỉnh Thanh