TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Đại hội Đảng bộ Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

17/05/2010

 

Ngày 07 tháng 5 năm 2010, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tham dự Đại hội có PGS.TS Nguyễn Thế Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; PGS. TS Lê Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam...

Đảng bộ bộ phận Viện Nước, Tưới Tiêu và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ - ĐU ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi. Đảng bộ có 3 Chi bộ trực thuộc với tổng số 34 Đảng viên.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ của Viện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị như Lãnh đạo các công tác chuyên môn, công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công tác xây dựng Đảng và các công tác khác. Để đạt được những kết quả đó, Đảng bộ Viện đã chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển của Viện với phương châm: Lấy chất lượng làm trọng tâm các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực cán bộ để xây dựng thương hiệu của Viện trên  thị trường KHCN; xác định các lĩnh vực nghiên cứu chủ chốt; phát triển các công nghệ của Viện nhằm thương mại hóa như: công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ thu trữ nước, công nghệ xử lý rác thải nông thôn, thiết bị lọc nước Arsen...

Báo cáo cũng đề ra mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển trong giai đoạn 2010 - 2015 như: Là Đảng bộ mạnh về chính trị, đoàn kết, dân chủ; là Viện nghiên cứu hàng đầu về các lĩnh vực tài nguyên nước, tưới tiêu, cấp thoát nước, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam, nằm trong tốp dẫn đầu về hội nhập quốc tế...; Thu nhập từ việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu đạt 40 – 50% tổng doanh thu của Viện. Thu nhập của cán bộ là một trong ba đơn vị có thu nhập cao nhất Viện...

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chỉ đạo: Trong thời gian tới, Đảng bộ Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường cần quan tâm tới công tác nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, định hướng tư tưởng và nhận thức cho các cán bộ trẻ đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện.

T.T