TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Đại hội Đảng bộ Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi

26/05/2010

Đảng bộ Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi được thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 28/11/2008 của Đảng ủy Viện KHTLVN. Hiện tại, Đảng bộ Công ty có 28 Đảng viên đang sinh hoạt trong 4 chi bộ trực thuộc

Công ty là một doanh nghiệp nhà nước duy nhất của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam được thành lập nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách của công tác chuyển giao công nghệ tiên tiến và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thuỷ lợi vào thực tiễn sản xuất, góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ. Đảng bộ Công ty luôn bám sát nhiệm vụ trên giao để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành hàng trăm công trình dự án trên khắp các địa bàn cả nước. Doanh thu năm 2009 của Công ty đạt hơn 111 tỷ so với hơn 85 tỷ năm 2008. Đảng bộ Công ty cũng đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong các công tác khác như công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức quần chúng...

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2010 – 2015 với các mục tiêu phấn đấu cụ thể, trong đó có: Đảng bộ kết nạp được từ 15 – 17 Đảng viên mới; Lãnh đạo tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động của các Chi nhánh tại Cần thơ, Ninh thuận, Lâm đồng, Gia lai, tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động các xí nghiệp trực thuộc; Thi công chuyển giao công nghệ đạt giá trị sản lượng hàng năm bình quân 120 tỷ đồng trở lên; Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân của người lao động đến cuối nhiệm kỳ là 5 triệu đồng/người/tháng