TextBody

, 05/02/2023

Huy chương 2

Đại hội Công đoàn Cơ quan Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

07/11/2022

Trong không khí cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, ngày 4/11/2022, Công đoàn Cơ quan Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với phương châm Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng lớn, là dịp để tất cả công đoàn viên Cơ quan Viện nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cũng là dịp để mỗi công đoàn viên Cơ quan Viện đóng góp ý kiến để xây dựng và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ quan Viện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự Đại hội có Đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa  - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Đồng chí TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng Ủy - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Viện KHTLVN và toàn thể các công đoàn viên của Khối cơ quan Viện KHTLVN.

Đồng chí Trương Quý Sáng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình, quy chế làm việc

Đồng chí Nguyễn Thu Thảo trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2015-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 2015-2022

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2022, Đồng chí Nguyễn Thu Thảo - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Viện cho biết nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ đặc biệt, một nhiệm kỳ hoạt động Công đoàn kéo dài 7 năm từ 2015-2022. Hoạt động công đoàn chịu sự ảnh hưởng của những khó khăn chung của cả nước và Viện đang trong giai đoạn chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính...và đã ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ đoàn viên công đoàn trong Cơ quan.

Tuy nhiên, Công đoàn cơ quan Viện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam; sự giúp đỡ tạo điều kiện từ cấp ủy, chính quyền 03 Ban chức năng, cùng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, duy trì sự phát triển ổn định và bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2015-2022, Công đoàn cơ quan Viện đã tích cực tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, viên chức và người lao động như tham gia Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng; Tham gia vận động, tuyên truyền việc thực hiện quy chế văn hóa công sở; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách như Chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

Với vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, nâng lương đảm bảo tính dân chủ, công khai; chế độ, chính sách nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ và mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hiếu, hỷ chăm lo đời sống của CBVC đã được công đoàn cơ quan thường xuyên quan tâm; Nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên cán bộ, viên chức, người lao động, tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của tổ chức công đoàn cũng từng bước được củng cố và nâng cao.

Công đoàn cơ quan Viện đã luôn chú trọng quan tâm thực hiện các công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động tuyên truyên, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cán bộ viên chức; xây dựng tổ chức công đoàn; thi đua khen thưởng; hoạt động của Ban nữ công; tài chính và quản lý tài chính, tài sản công đoàn; chỉ đạo...

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị của Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 6 nhiệm vụ đó là Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động, đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quan tâm thu hút người lao động tham gia sinh hoạt công đoàn tại đơn vị; Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; Xây dựng nguồn tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới.

Thay mặt cho Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Đồng chí TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng Ủy - Chủ tịch Công đoàn Viện cho rằng, trong nhiệm kỳ 2015-2022, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn đã làm tốt và xuất sắc trên các mặt công tác. Đặc biệt trong đại dịch COVID19 vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Viện đã phối hợp với Ban Giám đốc Viện trong công tác chăm sóc, sức khỏe cán bộ công nhân Khối cơ quan Viện trong việc tiêm phòng ngừa COVID19; tổ chức cán bộ làm việc online tại nhà; trực cơ quan giúp Ban Giám đốc Viện trong thời gian cách ly vẫn đảm bảo hoạt động của Viện ổn định.

TS. Nguyễn Tiếp Tân cho biết trong thời gian tiếp theo, Viện sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính; sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức theo Nghị định 120 của Chính phủ. TS. Nguyễn  Tiếp Tân mong muốn các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ tới cần phối hợp với Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện chặt chẽ hơn nữa; Tham mưu cho Ban Giám đốc Viện xây dựng, sửa đổi lại quy định, quy chế chi tiêu nội bộ của Viện; quy chế tuyển dụng, nâng lương, thi đua khen thưởng… để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động; Quan tâm hơn nữa đến công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên; Tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể, tham quan nghỉ mát, công tác thăm hỏi, hiếu hỷ…; Bồi dưỡng các đồng chí công đoàn viên trẻ, ưu tú để giới thiệu và kết nạp vào Đảng; Tăng cường công tác tuyên truyền cho các đồng chí công đoàn viên về việc sắp tới Viện sẽ thực hiện quy chế tự chủ về tài chính và thực hiện Nghị định 120.

TS. Nguyễn Tiếp Tân hy vọng với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới sẽ cụ thể hóa kế hoạch thực hiện, phối hợp tốt với Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện để công tác công đoàn hoạt động khởi sắc hơn nữa.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa  - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đánh giá cao các kết quả của Công đoàn khối cơ quan đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2022.

Theo GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết tổ chức công đoàn cơ quan Viện có đặc thù riêng, tập hợp từ 03 đơn vị Khối chức năng, hoạt động chung trong tổng thể công đoàn Viện. Một trong những kết quả nổi bật đó là đại diện cho quyền lợi của toàn thể cán bộ công nhân viên chức người lao động trong khối cơ quan Viện. Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và các công đoàn viên cơ quan Viện đã thực hiện tốt vấn đề này; Đã tạo ra sự đoàn kết trong toàn bộ Khối chức năng, tạo nên văn hóa của Viện, là tấm gương cho các phòng chức năng của các đơn vị trực thuộc Viện.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo 2022 - 2027, GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn Ban chấp hành Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy được tất cả những ưu điểm, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời phát huy được giá trị truyền thống, giá trị văn hóa, những mặt mạnh của Công đoàn Khối chức năng; tạo nên khối đoàn kết, văn hóa chung của Khối chức năng.

Thời gian tiếp theo, Viện sẽ triển khai việc tổ chức, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 19 do vậy các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn cơ quan Viện cần tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; các công đoàn viên cơ quan Viện cần phối hợp, hỗ trợ, sát cánh cùng các đơn vị trong Viện thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Ban chấp hành Công đoàn cần phát động thêm các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong công việc, vị trí việc làm của mỗi công đoàn viên.

Công đoàn là một trong những tổ chức chính trị xã hội quan trọng, không chỉ đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức và người lao động mà còn là cầu nối để giúp các cán bộ viên chức và người lao động hiểu rõ, triển khai thực hiện những chủ trương chính sách của Ban Giám đốc Viện cũng như của Đảng và Nhà nước. GS.TS. Trần Đình Hòa tin tưởng các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện, Ban tham mưu, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan cùng toàn thể các công đoàn viên sẽ cùng chia sẻ, chung một ý chí, chung một quyết tâm đưa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công đoàn viên Khối chức năng Viện ngày càng đi lên.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao và đã thống nhất bầu 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

GS.TS. Trần Đình Hòa  - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng Ủy - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tặng quà các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2022 

Ý kiến góp ý: